Vårt fondutbud


Danske Invest

Danske Invest är Danske Banks fondbolag och förvaltar idag drygt 70 fonder i olika kategorier.
Gå vidare till Danske Invests egen hemsida för att läsa mer om dessa

Orderläggning dygnet runt

Ordrar mottagna av banken på en arbetsdag vidarebefordras till fondbolaget samma dag. För externa fonder måste ordern vara lagd senast kl. 11.45, för fonder från Danske Bank Danmark senast kl. 12.00 och för fonder från Danske Bank Luxembourg senast kl. 14.00. 

Guidat urval

I Guidat Urval har vi valt ut högkvalitativa fonder från några av världen främsta förvaltare för att hjälpa dig att sätta samman din egen fondportfölj.
Av vårt totala utbud ingår cirka 50 fonder i vår guidade utbud.

Externa fonder

Som komplement till våra egna fonder och det guidade utbudet finns ytterligare drygt 300 fonder för dig som vill ha fler valmöjligheter.