Ränteskola

Vad betyder kort ränta och high yield? Vilka faktorer påverkar ränteinvesteringar och vad händer om räntan ändras? Detta och andra frågor besvaras i Danske Invests utbildningsserie om räntefonder. I fyra filmer går vi igenom fonder kopplade till kort ränta, obligationer, krediter och high yield. I Danske Invests räntekarta hittar ni mer fördjupad info om vad som påverkar räntefonder

Korträntefonder

Vad är korträntefonder och vilka faktorer påverkar avkastningen?

Obligationsfonder

Vad är obligationsfonder och vilka faktorer påverkar avkastningen?

Kreditfonder

Vad är kreditfonder och vilka faktorer
påverkar avkastningen?

High Yield-fonder

Vad är high yield-fonder och vilka faktorer påverkar avkastningen?

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.