Fonddepå XL

Med Fonddepå XL får du en totalbild av ditt fondsparande – oberoende av fondförvaltare. 

Beställ

Egenskaper

Samla alla dina fonder i en och samma fonddepå. I Hembanken kan du samtidigt handla med över 1.700 svenska och utländska fonder.  Du får en god överblick över dina placeringar och kan enkelt följa utvecklingen på marknaden.  Naturligtvis ingår också rådgivning.

Enklare skattehantering och rådgivning

Du får ett årsbesked för alla fondinnehav oavsett fondbolag. Det blir lättare att se skattemöjligheter – att till exempel kvitta reavinster mot reaförluster. Dessutom får vi en helhetsbild över dina placeringar och kan ge bättre rådgivning.

Kostnadsfri fonddepå

Fonddepå XL kan väljas till utan extra kostnad i våra kontopaket. Inga inträdes- eller utträdesavgifter utöver de som respektive fondbolag har bestämt.

Orderläggning dygnet runt

Ordrar mottagna av banken på en arbetsdag vidarebefordras till fondbolaget samma dag. För externa fonder måste ordern vara lagd senast kl. 11.45, för fonder från Danske Bank Danmark senast kl. 12.00 och för fonder från Danske Bank Sverige och Luxembourg senast kl. 14.00.

Priset på varje fondandel beräknas av fondbolaget enligt gällande fondbestämmelser, i de flesta svenska fonder sker detta redan samma dag.

Lätt att hitta fonder

Fondbolag och fonder presenteras i bokstavsordning. De fonder som våra kunder köper mest, Fondandelsfonder, Danske Invests fonder, Fondstrategier, Ansvarsfulla fonder och vårt Guidade Urval, har egna rubriker.

Pris och villkor

Villkorsbok Privat