KapitalSpar

KapitalSpar finns för dig som vill spara långsiktigt, till exempelvis pension. KapitalSpar passar bra för månadssparande. Du kan vara aktiv och byta fonder helt fritt utan omedelbara skatteeffekter. Försäkringen betalar i stället en avkastningsskatt. Dina fondbyten är avgiftsfria. Premien är inte avdragsgill, men i gengäld är pengarna skattefria när du tar ut dem.


Fördelar

Du kan när som helst själv byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter och avgifter. Du kan också be din försäkringsrådgivare att göra byten.

KapitalSpar är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt.

Du bestämmer vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagarförordnande. Du bestämmer också när och under hur lång tid som pengarna ska betalas ut.


Detaljer

Du kan återköpa försäkringen mot en avgift under de första fem åren. Därefter är det kostnadsfritt. Lägsta månadsinsättning vid löpande sparande är 1 000 kronor. Vid engångspremie är minsta belopp 200 000 kr. Engångspremier betalas via bankgiro. Löpande månadssparande kan endast ske via autogiro.

Om du avlider innan försäkringstidens slut betalas avtalat dödsfallsbelopp eller 101 % av försäkringens värde ut till dina förmånstagare.

Läs mer om KapitalSpar här.


Avgifter och villkor

Premieavgift

0 kr

Uttagsavgift

0 kr

Återköpsavgift under år 1

Ej möjligt

Återköpsavgift under 2 till 5 år

2 % av fondvärdet

Återköpsavgift efter 5 år

0 kr

Fondbytesavgift

0 kr

Försäkringsavgift

120 kr + 0,25 % av fondvärdet/år

Kapitalunderlaget

Summan av försäkringsvärdet i början av året, ökat med hela värdet av premier som betalats in under första halvåret samt hälften av värdet av premierna som betalats in under andra halvåret.

Avkastningsskatt

Beräknas utifrån kapitalunderlag och statslåneränta*

Fondbytesavgift

Enligt respektive fondbolag

Utbetalningar från försäkringen

Skattefria

Kapitalvinster och utdelningar

Skattefria

Premier till kapitalförsäkring

Ej avdragsgilla

Lägsta månadsinsättning

1 000 kr

Lägsta engångsinsättning

200 000 kr

*Avkastningsskatten beräknas utifrån värdet på kontot 1 januari samt de inbetalningar som görs under året. Inbetalningar under årets första hälft beskattas utifrån hela sitt värde, inbetalningar under årets andra hälft beskattas utifrån halva sitt värde. Skattesatsen är kapitalunderlaget multiplicerat med 30 procent av statslåneräntan 30 november föregående år plus 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent.


Beräkna

KapitalSpar är ett bra alternativ för långsiktigt sparande, till exempelvis pension.
Tabellen visar exempel på hur mycket du kan få ut per månad under en 10-årsperiod med Kapital Spar under förutsättning att det påbörjas vid angiven ålder och pågår till 65 år samt att den genomsnittliga årliga avkastningen uppgår till 5 respektive 10 %. Hänsyn är tagen till avgifter och avkastningsskatt, men inte till eventuell värdeförändring under utbetalningstiden.

Spara 1 000 kr/mån:

 Ålder

5 % avkastning 

10 % avkastning

30 år

6 650 kr

19 502 kr

40 år

3 904 kr

7 638 kr

 

KaptialSpar fungerar även utmärkt för långsiktigt sparande till till exempel barn eller barnbarn.
Tabellen visar exempel på hur mycket du kan få ut som en engångsbetalning samt att den genomsnittliga årliga avkastningen uppgår till 5 respektive 10 %. Hänsyn är tagen till avgifter och avkastningsskatt. Möjlighet till villkorad utbetalning (så kallade gåvovillkor).

Spara 1 000 kr/mån:

Tidsperiod

5 % avkastning

10 % avkastning

1–5 år

65 227 kr

73 892 kr

1–10 år

142 240 kr

184 188 kr

1–18 år

295 906 kr

485 166 krTeckna KapitalSpar

Ring Kundservice så får du hjälp med ett skräddarsytt förslag som passar just din situation.