Villahemförsäkring

En försäkring som skyddar ditt hus, dina tillgångar och din familj vid oförutsedda händelser.

Se din rabatt   Bli uppringd   Beräkna och teckna


Försäkra ditt hem


  • Skräddarsytt med omfattande skydd
  • Låg självrisk och hög ersättning
  • Upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar

Försäkra ditt hem


  • Skräddarsytt med omfattande skydd
  • Låg självrisk och hög ersättning
  • Upp till 20 % rabatt om du samlar dina försäkringar

Fördelar med villaförsäkringen

Genom vårt samarbete med Moderna Försäkringar får du som kund i Danske Bank tillgång till en mycket förmånlig villahemförsäkring. Redan i grundskyddet ingår ett överfalls-, ett ansvars- och ett rättsskydd.

Försäkringen ger dig även 60 dagars skydd vid resa. Dessutom får du en allriskförsäkring (drulle) för både ditt lösöre och din byggnad samt en golfförsäkring utan extra kostnad.

Klicka på knappen "Beräkna och teckna" ovan för att se din premie och göra tillval utifrån dina behov. Nedan kan du läsa mer om villahemförsäkringen.
 

Fördelar med vår villahemförsäkring

Drulleförsäkring ingår alltid och täcker plötsliga, oförutsedda och yttre skador som till exempel att du tappar din tv i golvet. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr per skada.

Även hjälp vid ID-stöld ingår alltid och ger dig ersättning för att återanskaffa ID-handlingar. Ersättning kan även utgå för utredningskostnader hos ett juridiskt ombud med upp till 20 000 kr.

Om ditt barn skulle utsättas för mobbning ingår ett skydd som ger snabbt stöd och ersätter krishantering upp till 10 timmar.

En golfförsäkring som ersätter stulen eller skadad golfutrustning ingår alltid i vår villahemförsäkring. Du får även 1 000 kr vid hole-in-one.

Genom att teckna en villahemförsäkring via Moderna Försäkringar får du ett av branschens högsta ersättningsbelopp när du behöver nyttja din allriskförsäkring. Skador på lösöre i bostaden ersätts med upp till 100 000 kr och utanför bostaden ersätts skador med upp till 50 000 kr. Byggnadsdelar och fastighetstillbehör ersätts med upp till 200 000 kr. I de fullständiga villkoren kan du läsa mer om vad som ingår i villahemförsäkringen.

Våra tilläggsförsäkringar

Du kan komplettera din villahemförsäkring med förmånliga tilläggsförsäkringar för att anpassa den efter dina behov. För detaljerad information om tilläggsförsäkringarna, läs de fullständiga försäkringsvillkoren.

Hemkombi minskar din självrisk med upp till 1 200 kr vid brand eller inbrott i din bostad. Du får även ett elektronikskydd och ett förbättrat åldersavdrag för till exempel tv eller stereo, som innebär att du inte får något avdrag de tre första åren.

Utökad reseförsäkring är ett komplement till reseförsäkringen och innehåller bland annat avbeställningsskydd, ersättningsresa och ersättning vid sjukhusvistelse.

Olycksfallstillägg ger dig ekonomisk ersättning vid olycksfall på din fritid och kan ge ersättning vid invaliditet med upp till 30 prisbasbelopp.

För prisuppgift och råd om villahemförsäkring


Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Moderna Försäkringar?


Ring 0775-744 400