Olycksfallsförsäkring för seniorer

Genom vårt samarbete med Trygg-Hansa har du möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring som är anpassad för din ålder. Försäkringen gäller dygnet runt och du betalar ingen självrisk om något händer.


  • Gäller dygnet runt och utan självrisk

  • Teckna direkt utan hälsofrågor

  • Snabb ersättning – du får ett engångsbelopp direkt vid vissa olycksfallsskador.

Beräkna och teckna Se hur mycket du kan få i rabatt

Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Trygg-Hansa?
Ring 0775-744 400 för prisuppgift och råd om personförsäkring.

 

Fördelar med personförsäkringen

Rätt försäkrad hela livet
Om du har en olycksfallsförsäkring genom jobbet eller facket, gäller den ibland bara under arbetstiden. Dessutom brukar skyddet bli sämre med åldern och helt upphöra vid 65 års ålder. Med Trygg-Hansas olycksfallsförsäkring för seniorer är du skyddad dygnet runt, livet ut.

Hjälp om du faller från en stege
Olycksfallsförsäkringen ersätter dig om du får en bestående skada (så kallad medicinsk invaliditet), exempelvis om du faller från en stege eller halkar på en isfläck. Hur mycket du får i ersättning beror på hur allvarliga följderna blir av din skada och hur stort försäkringsbelopp du har valt.
Även vissa olycksfallsskador som inte behöver ge bestående skador kan ge ersättning: om du t.ex. sliter av hälsenan på tennisträningen eller bryter lårbenet på skidturen får du ett engångsbelopp på 5 000 kr.

Ännu bättre skydd med tillägg
Med tillägget Privatvård får du snabbt vård av privata läkare och ersättning för bland annat behandling och operation efter ett olycksfall. Allt som behövs är en utredning och remiss från din läkare. Du kan lägga till privatvård fram till 71 års ålder. Kompletterar du även med tillägget Vissa sjukdomar har du vårt bästa skydd. Det ger dig ersättning direkt vid diagnosen cancer, godartad hjärntumör, Alzheimers, ALS och Parkinson. Tillägget kan du teckna fram tills du fyller 64 år.

Ersättning för både behandling och utlägg
Försäkringen ersätter behandling hos läkare och tandläkare om du råkat ut för ett olycksfall. Dessutom får du ersättning för resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Någon att prata med vid kriser
Om du får en krisreaktion efter exempelvis ett olycksfall eller nära anhörigs död kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Trygg-Hansa ser till att du får träffa rätt person och ersätter upp till 10 behandlingstillfällen.

 

Villkor och försäkringsförmedling

Få råd om rätt försäkring?

Vill du prata med en försäkringsrådgivare hos Trygg-Hansa?
Ring 0775-744 400 för prisuppgift och råd om personförsäkring.

Se hur mycket du kan få i rabatt   Bli uppringd

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.