Räntekostnaden på ditt bolån

Räntekostnaden du betalar per månad för ditt bolån bestäms av antalet räntedagar för månaden. Hur många räntedagar det är varierar, men det är vanligtvis mellan 27 till 33 räntedagar i en månad. De månader förfallodagen, dvs den sista dagen i månaden, inträffar på en helgdag flyttas förfallodagen fram till nästkommande vardag. Enda undantaget är under december, då förfallodagen flyttas tillbaka till sista vardagen innan månadskiftet. Detta för att betalningen ska ske på rätt sida av årsskiftet.

Antalet räntedagar 2024
Januari 32, Februari 28, Mars 33, April 28, Maj 31, Juni 30, Juli 30, Augusti 31, September 28, Oktober 30, November 31, December 28

Beräkna månadskostnaden för ditt bolån
Låneskulden x aktuell räntesats/360 x antalet räntedagar + amortering

Det tar ca 1 vecka in i månaden innan systemet har uppdaterat kommande dragning så att du ser rätt summa i Mobilbanken och Hembanken.


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.