Jämkning av bolån – så går du tillväga
Skulle du föredra att jämka din skatt så att du får ränteavdraget utbetalt månatligen istället för årligen? Om du har ett bolån kan det nämligen leda till att dina löpande utgifter minskas väsentligt. I den här artikeln går vi igenom vad jämkning är och hur du går tillväga för att skattejämka. 

Vad är jämkning?
Skattejämkning innebär att skatteavdraget på lönen justeras så att arbetsgivaren drar rätt belopp redan från början istället för att utgå från en schablonmässig skattetabell. Denna tar nämligen inte hänsyn till löntagarens extrainkomster eller rätt till olika avdrag. Syftet med att jämka är alltså att slippa betala restskatt eller minska sina månatliga utgifter istället för att få skatteåterbäring. 


Varför ska jag  jämka om jag har ett bolån?
Anledningen till att jämkning är mer aktuellt för dig som har bolån är ränteavdraget – ett avdrag som innebär att du får tillbaka upp till 30 procent av räntekostnaderna på dina lån. Om räntekostnaderna överstiger 100 000 kronor är avdraget i stället 21 %.
Om du inte jämkar får du avdraget utbetalt i samband med skatteåterbäringen, men väljer du att jämka så betalar du i stället mindre skatt varje månad. Jämkningen påverkar alltså inte hur mycket avdrag du får, men vilken tidpunkt du får det. 


Exempel ränteavdrag
Sara har ett bolån på 4 miljoner kronor med en bunden ränta på 2 procent. Det betyder att hennes årliga räntekostnader uppgår till 80 000 kronor, vilket innebär rätt till ett bruttoavdrag på 24 000 kronor (80 000 x 0,3). Med en jämkning innebär det att Sara har möjlighet att sänka sina månadskostnader med 2 000 kronor (24 000/12), alternativet är att hon får tillbaka summan på skatten.


Så jämkar du - steg för steg

1. Ta fram relevanta uppgifter

För att kunna fylla in din ansökan behöver du ta fram uppgifter kring inkomster och räntekostnader. 
Du behöver bland annat kunna redogöra för:

  • Hittills intjänad lön och inbetald skatt
  • Förväntad lön resten av året
  • Övriga avdragsgilla kostnader
  • Övriga beskattningsbara intäkter.

2. Logga in på Skatteverkets hemsida

På Skatteverkets hemsida hittar du både digitala jämkningsblanketter och blanketter som du kan skriva ut.

Till Skatteverket

3. Fyll i och skicka in

Var noggrann när du fyller i blanketten så att du inte missar några viktiga uppgifter. Skicka sedan in.

4. Lämna beslut till arbetsgivare

När Skatteverket har godkänt ansökan och bestämt vilket skatteavdrag arbetsgivaren ska göra återkommer de med ett beslut. Detta ska du lämna till din arbetsgivare.

Vanliga frågor om jämkning av bolån

Varför ska man jämka?
Genom att jämka undviker du att hamna i en situation där du betalar för mycket eller för lite skatt.


Vilka räntekostnader är avdragsgilla?
Du kan få avdrag på i princip alla lån som du betalar ränta för, såsom bolån, privatlån och sms-lån. Undantaget är studielån från CSN eftersom den räntan redan är subventionerad.


Var ansöker jag om jämkning av bolån?
Du ansöker om jämkning hos Skatteverket, de återkommer sedan med ett besked som du ska lämna till din arbetsgivare.


Vem kan ansöka om jämkning av bolån?
Alla som har en beskattningsbara inkomster kan ansöka om jämkning.


När ska jag ansöka om jämkning av bolån?
Du kan ansöka om skattejämkning när som helst under året.


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.