PSD2: 

Den 1 maj 2018 sker förändringar i Betaltjänstlagen

Betaltjänstlagen uppdateras i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster (PSD2) och slås ihop med Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Lagen är tillämplig på såväl privatpersoner (konsumenter) som företag (icke-konsumenter).

For information in English about PSD2:

European Payment Council PSD2 Infographic

Frågor och svar

 • Vad innebär den nya lagen för mig som kund?

  Den stora förändringen i den uppdaterade Betaltjänstlagen är att den utökas till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation, så kallade betalningsinitieringstjänster respektive kontoinformationstjänster. Företag som erbjuder dessa tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation har Danske Bank valt att benämna Tredjepartsbetaltjänstleverantörer. I övrigt har den nya lagen uppdaterats i syfte att förbättra konsumentskyddet vid betalningar, öka kundnyttan och stärka konkurrensen. 

  • Betalningsinitieringstjänster - tjänster för att göra betalningar
   Tjänster för att initiera en betalning kan tillhandahållas av en annan aktör än den bank som du har betalkonto hos. Till exempel kan en e-näthandlare erbjuda dig att göra betalningar via en så kallad Tredjepartsbetaltjänstleverantör som lägger upp (initierar) betalningen från ditt betalkonto i banken. Väljer du att betala via en sådan tjänst godkänner du i betalningsögonblicket att Tredjepartsbetaltjänstleverantören får tillgång till ditt betalkonto i banken för att lägga upp (initiera) betalningen som banken sedan genomför.

  • Kontoinformationstjänster – tjänster för att samla kontoinformation
   Det finns också Tredjepartsbetaltjänstleverantörer som, till exempel på internet eller i en app till smarta telefoner, samlar in och sammanställer information från bankkunders betalkonton. Med en kontoinformationstjänst online kan du välja att via ett sådant företag få sammanställd information om dina betalkonton som du har i en eller flera banker.

  • Avtal med Tredjepartsbetaltjänstleverantörer

   Om du vill använda en Tredjepartsbetaltjänstleverantör för att betala eller för en kontoinformationstjänst ingår du ett avtal direkt med denna. Ditt medgivande till att använda tjänsterna krävs alltid enligt den nya lagen. Om du har lämnat ditt medgivande till ett sådant företag för att använda deras tjänst, delar banken din kontoinformation med detta företag. Det bör uppmärksammas att information om dina konton lämnas till de Tredjepartsbetaltjänstleverantörer du har valt att nyttja och att din bank inte längre har kontroll över eller ansvar för hur informationen används. Du kan använda dig av bankens säkerhetslösningar, till exempel BankID när du använder dessa tjänster.  

   Om du inte vill använda dig av de tjänster för initiering av betalningar och kontoinformation som vi beskriver ovan kan du fortsätta att utföra dina bankärenden precis som vanligt och berörs inte av de nya lagbestämmelserna om Tredjepartsbetaltjänstleverantörer.

  • Kräver tillstånd

  För att en Tredjepartsbetaltjänstleverantör ska få tillhandahålla tjänster för att genomföra betalningar eller ge kontoinformation genom att få tillgång till kundens bankkonton, kräver den nya Betaltjänstlagen att företaget har tillstånd av eller registrerats hos Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES. 

 • Behöver jag göra något?

  Nej, du behöver inte göra någonting med anledning av den nya lagen. Men eftersom villkoren för dina betaltjänster kan ändras till viss del har du rätt att säga upp dina avtal om konton och andra betaltjänster omedelbart och utan kostnad. De viktigaste villkorsändringarna finner du här:
  De viktigaste villkorsändringarna - Privat
  De viktigaste villkorsändringarna - Företag
  Om du vill säga upp avtalen meddelar du oss det senast den 31 juli via någon av de kontaktvägar som du finner här. Om du inte hör av dig anses du ha godkänt de nya villkoren.

 • Jag har ju bara ett konto och inga tjänster, påverkas jag som kund då?

  Alla kunder som har åtminstone ett konto påverkas.

 • Vad betyder förändringarna kring obehöriga transaktioner för mig?

  Om en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion gjorts från kundens konto ska kunden reklamera felet till Banken, även om en tjänst för initiering av betalningen från en Tredjepartsbetaltjänstleverantör har använts. Om rättelse ska ske, är det Banken som återställer kontot till den ställning som det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts. (Se ”Generella villkoren för konton och betaltjänster” och vissa produktvillkor för betaltjänster tex. kortvillkor.)

  Självrisk vid obehöriga transaktioner

  Självrisken för konsumenter sänks från 1 200 kronor till 400 kronor när en obehörig transaktion har genomförts till följd av att kunden inte skyddat sin personliga behörighetsfunktion t ex personlig kod. För kund som är icke-konsument gäller fortsatt ansvar för det fulla beloppet. (Se ”Generella villkoren för konton och betaltjänster” och vissa produktvillkor för betaltjänster tex. kortvillkor.)

   

  Ansvar för obehöriga transaktioner

  För konsument-kund i Banken, är ansvaret för obehöriga transaktioner oförändrat, högst 12 000 kr, om en sådan har kunnat genomföras till följd av att kunden genom grov oaktsamhet brutit mot villkoren hur kort eller annat betalningsinstrument ska hanteras. För icke-konsument gäller fortsatt fullt ansvar.

   

  Om kunden har hanterat sitt kort eller annat betalningsinstrument på ett enligt lagen ”särskilt klandervärt sätt”, ansvarar kunden för hela den obehöriga transaktionen, vare sig kunden är konsument eller icke-konsument. (Se ”Generella villkoren för konton och betaltjänster” och vissa produktvillkor för betaltjänster tex. kortvillkor.)

  Återbetalning

  Om kunden har anmält en obehörig transaktion kommer Banken att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar Banken tillbaka beloppet trots att Bankens utredning av transaktionen inte är färdig. Om utredningen sedan visar att kunden inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet får Banken dra det belopp kunden inte haft rätt till från kundens konto. (Se ”Generella villkoren för konton och betaltjänster” och produktvillkor för betaltjänster tex. kortvillkor.)

 • Var kan jag få mer information om detta?

Kontakta kundservice om du har några ytterligare frågor kring PSD2.