Om du vill skapa tillväxt i ditt företag är det naturligt att titta på nya marknader utanför Sverige. Men det kräver att du tar dig an de strategiska frågeställningarna och själva processen på ett systematiskt sätt. Följaktligen, i vilka geografiska områden vill ni etablera er, hur ska expansionen finansieras, vilka och hur stora är riskerna med etablering på nya geografiska marknader, hur ser utmaningarna inom hållbarhetsområdet ut samt hur kommer en internationell expansion påverka företagets finansiella ställning. Nedan har vi satt samman guider som ger er vägledning från den första tanken till genomförandet och utvärdering.