Skog & Lantbruk

Vi arbetar med branschens mest framgångsrika företagare och gårdsägare. Välkommen.

Bli kund

Nyhetbrevet Skog & Ekonomi

Nummer 3, 2017: Skogen har aldrig varit viktigare för svensk ekonomi 

Utan skogsbruket och skogsindustrin hade svensk handelsbalans sett ut som ett svart slukhål. Under 2016 var handelsbalansen svagt negativ för första gången på väldigt länge. Exporten har ökat långsammare än importen av framförallt konsumtionsvaror. Skogens årliga nettoexport har däremot ökat till dryga 90 mdr SEK. Utan skogssektorn hade vi haft en negativ handelsbalans på uppemot 100 mdr SEK.

Läs mer

Gårdsägarpaketet

En banktjänst skräddarsydd för dig som äger en skogs- eller lantbruksfastighet.

Läs mer

Mer information