Skog & Lantbruk

Vi arbetar med branschens mest framgångsrika skogs- och lantbruksföretagare. Välkommen.

Danske Gårdsägare

För dig som äger en gård med skog och mark men inte lever av gården. Välkommen.

  • En rådgivare som kan och förstår både privatekonomi och gårdsägande
  • Kundservice Gårdsägare för alla dina serviceärenden
  • Råd och lösningar skräddarsydda för gårdsägare

Läs mer

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi

Nummer 4, 2021

Trävarupriserna faller och massamarknaden
har vänt ned

 Vändningen för trävaror gått fort under hösten. Lagren stiger och priserna faller. Även Europas massapriser har toppat på 1340 USD/ton. En oviss period väntar för skogens viktigaste marknader. 

 Ungskogen hetast för fastighetsköparna  
På ungskogsdominerade fastigheter med låga virkesförråd har priset ökat med hela 75 % de senaste sju åren, att jämföra med 25 % på virkesrika fastigheter. 

Kolkrediter för privata skogsägare = Sant!
Nu skapas möjligheter för skogsägarna att sälja kolinlagring i sin skog. Läs vårt tema om kolets värde i skogen


Läs mer

Marknadsläget för skogen och skogsindustrin


Den 29 november arrangerade Danske Bank ett webinar där de viktigaste nyheterna från nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 4 presenterades.

Se webinaret

Danske Gårdsägare

  • Rådgivare som kan och förstår både privatekonomi och gårdsägande
  • Kundservice Gårdsägare för dina serviceärenden
  • Skräddarsydda råd och lösningar för gårdsägare
  • Läs mer 

Följ med oss på resan mot drömgården

Svenskarna är ett markägande folk och intresset för att köpa gård i Sverige är mycket stort och ökar. Men det är naturligtvis flera steg på resan mot drömgården och inte helt lätt att göra allt rätt på egen hand. Därför delar nu Danske Banks experter på Skog & Lantbruk med sig av sina viktigaste råd till gårdsköparen i tre nya filmer.

Kolla på filmerna

    

Mer information