Osäker på vilken ansökningstyp som passar dig?

 • Möjliga ansökningstyper

  Nedan är en förklaring till ansökningstyperna och när du ska välja vad:

  Lånelöfte - Du vill köpa en bostad. Ansök om det maximala lånebelopp du planerar att köpa för. 
  Flytta lån till Danske Bank - Du vill flytta ditt befintliga lån från en annan bank.
  Utöka befintligt lån - Du vill utöka ditt befintliga lån i Danske Bank eller belåna en obelånad bostad som du äger. T.ex. för att renovera eller utöka nuvarande bostadsyta.
  Byggnadskreditiv - För närvarande kan endast du som redan är kund och som har löpande lön- eller pensionsinsättning hos Danske Bank ansöka om byggnadskreditiv hos oss. Det innebär att vi just nu tyvärr inte kan ta emot ansökningar om byggnadskreditiv från nya kunder.

  Ibland kan det tyckas att ingen av ansökningstyperna passar ditt specifika ärende. Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna vi får och hur vi då rekommenderar kunder att ansöka.

   

 • Vi ska skilja oss och jag ska ta över bostaden och lånen, vad ska jag välja?

  Du är befintlig kund hos oss:
  • Om du vill ansöka om att överta lånen som finns på bostaden idag, välj Lånelöfte som ansökningstyp.
  • Om du vill ansöka om att överta men också utöka lånen på bostaden, välj Utöka befintlig lån. Minsta belopp för att utöka lånen är 100 000 kr.

  Du är ny kund hos oss:
  • Välj Flytta lån till Danske Bank
 • Jag har inget lån på min fastighet idag men vill belåna den, vad ska jag välja?

  Välj Utöka befintligt lån som ansökningstyp. Om du är ny kund hos oss, välj Flytt lån till Danske Bank.
 • Jag vill bygga ut mitt hus, men enligt nuvarande marknadsvärde på fastigheten kan jag inte belåna mer, vad ska jag välja?

  För detta ärende kan din fastighet öka i värde och därmed din möjlighet att ta ett större lån. Men för detta behöver du ta hjälp av en rådgivare. Boka en tid för att prata med en rådgivare här
 • Jag vill köpa bostad utomlands, vad ska jag välja?

  Danske Bank belånar inte bostäder utomlands. Om du önskar köpa bostad utanför Sverige kan ett alternativ vara att belåna din bostad i Sverige. Välj Utöka befintligt bolån om du är kund hos oss idag, är du ny kund välj flytta bolån till Danske Bank och ange i ansökningsflödet att du vill utöka ditt lån.

 • Jag är svensk medborgare men har varit boende i utlandet en längre period. Jag ska nu flytta tillbaka till Sverige, hur ska jag ansöka om lån?

  Vi behöver ha mer information av dig och du kan därför inte ansöka direkt via vår vanliga låneansökan. Boka tid för att prata med en rådgivare här
 • Min hyreslägenhet ombildas till bostadsrättsförening och jag vill vara med i ombildningen, vad ska jag välja?

  Välj Lånelöfte. Ange det bedömda marknadsvärdet som bostadens pris och kontantinsats som skillnaden mellan marknadsvärdet och det du önskar låna. Ansökan kommer därefter automatiskt att beräkna önskat lånebelopp.

Vad menar vi med sysselsättning när du ansöker om lån?


 • Vad menar vi med sysselsättning?

  Tillsvidareanställd/fast anställd – Du har en tillsvidareanställning/har en fast anställning Det här är vanligaste anställningsformen om du varit anställd i ett företag länge. Välj även detta alternativ om du är föräldraledig och planerar att gå tillbaka till ditt ordinarie jobb efter din föräldraledighet.

  Tillfälligt anställd/provanställd – Du har en timanställning eller en provanställning. Vanligtvis gör man som nyanställd en prövoperiod innan den går över till fast anställning. Välj även detta om du är timanställd eller tillfälligt anställd på annat sätt.

  Egen företagare – Din inkomst kommer från ditt företag som du helt eller delvis äger. Förbered gärna med att kunna skicka in nedan underlag, då det är vanligt att vi behöver kolla på dem i samband med din ansökan.
  • Resultat- och balansrapport
  • Periodrapport
  • Revisorsintyg vid behov
  • Deklaration

  Studerande – Din huvudsakliga sysselsättning är dina studier. Välj även detta om du arbetar extra under dina studier

  Arbetssökande – Du har ingen anställning just nu

  Pensionär – Du är pensionerad. Om du närmar dig pension så kan vi behöva underlag på ditt pensionskapital eller en prognos från minpension.se, förbered gärna med att kunna skicka in det i samband med din ansökan.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.