Att bli 100 år är idag är en prestation som visar att man har tagit hand om sin kropp och levt ett relativt hälsosamt liv. I framtiden kommer det förmodligen däremot inte att vara en lika stor bedrift. Den bedömningen gör FN. Enligt den politiska tankesmedjan Pew Research Center kommer vi att ha 3,7 miljoner hundraåringar år 2050. Det ska jämföras med endast 95 000 hundraåringar år 1990. I världen är det idag cirka 451 000 människor som tillhör denna särskilda kategori, de som har bott på vår planet i mer än 100 år. På engelska kallas de centenarians.

Om vi däremot tittar längre fram så kan 100 år bli mer regel än undantag i flera västländer – däribland de nordiska länderna. Om de senaste hundra årens utveckling fortsätter kan faktiskt mer än hälften av de som fötts på 2000-talet räkna med att få fira sin 100-årsdag. Den här slutsatsen har fyra forskare, däribland professor Kaare Christensen som är chef för Dansk Center for Aldringsforskning, kommit fram till i studien Ageing populations: the challenges ahead (2009). Den officiella brittiska statistikbyrån (Office for National Statistics) räknar med att 35 procent av de som föddes 2012 når över den magiska gränsen, medan andra experter kommer fram till andra siffror. Även om det finns en oenighet om exakt hur gamla vi kommer att bli, så finns det ingen tvekan om att vi kommer att bli äldre och äldre.

Välståndet är den primära drivkraften

Utvecklingen mot en ökad livslängd bottnar till stor del i en bättre ekonomi då det finns ett samband mellan medellivslängd, BNP, länders kapacitet att göra investeringar och givetvis möjligheten att bekämpa infektionssjukdomar. Internationella institutioner som FN och OECD använder den förväntade medellivslängden som en måttstock för ett lands hälsonivå. Förutom barnadödlighet och välstånd spelar faktorer som allmän levnadsstan¬dard, folkhälsa, utbildning och kvaliteten på hälso- och sjukvård in. "När ett samhälle når en tillräckligt hög BNP så ökar medellivslängden inte alltid ju rikare landet blir. Om vi t.ex. tittar på USA och Kuba så har barnen som föds där samma förväntade medellivslängd, trots stora skillnader i BNP per capita", säger Rudi Westendorp, professor i åldringsforskning och biträdande chef för Center for Sund Aldring vid Köpenhamns universitet.

Ett liv indelat i fler faser ökar vikten av ett sparande

Så vad kan konsekvenserna bli av att vi lever längre - samhällsekonomiskt och för den privata ekonomin? Det är svårt att förutspå exakt hur arbetslivet och samhället kommer att se ut i framtiden men troligen ser vi ett liv indelat i fler faser där vi arbetar högre upp i åldrarna och bland annat kommer att behöva vidareutbilda oss för nya arbeten. Kunskaper från den utbildning vi fick i tjugoårsåldern kanske inte kommer att räcka under ett arbetsliv som kan sträcka sig över så lång tid som 60 år. Det börjar redan idag bli vanligare att i sextioårsåldern starta nya karriärer och att gå i pension senare. Den nuvarande pensionsåldern på 65 år lär troligen höjas inom en inte alltför avlägsen framtid. Och som en följd av den längre förväntade livslängden behöver vi antagligen både arbeta längre och öka vårt sparande, för att ha möjlighet till ekonomisk stabilitet över tid. Det kräver att vi i vårt sparande får utgå från en längre tidshorisont och inta en mer holistisk syn när det kommer till planering av vår ekonomi och våra möjligheter.

Att börja månadsspara är klokt av flera anledningar. Framför allt för att du verkligen sätter av pengar till sparande och även små summor kan växa sig stora över tiden. Men även för att du via ett månadssparande inte behöver fundera kring när det är rätt läge att handla. Du sprider ut risken vilket ger dig en utspridd köpkurs som leder till en jämnare utveckling.

Att välja att månadsspara via en ISK kan vara extra fördelaktigt.

Vi på Danske Bank hjälper gärna till med att gå igenom ditt sparande och dina placeringar. Tillsammans ser vi till att du får en struktur och en översikt över ditt sparande och tar fram en strategi och en handlingsplan för hur du kan trygga framtiden för dig och dina barn.

Förmånligt medlemserbjudande

När du blir kund hos oss har du via ditt fackförbund tillgång till ett övergripande medlemserbjudande med exklusiva förmåner och lånevillkor. Förutom kompetent rådgivning får du exempelvis en av marknadens lägsta bolåneräntor från 1,34 %, kontopaket med förmånlig medlemsrabatt, VIP-nummer för bästa service, snabb digital rådgivning och fördelaktiga bil- och båtlån.

Läs mer och ansök online