Kvinnor i Sverige har inte råd att separera

En undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Danske Bank visar att 37 procent av de svenska kvinnorna anser att deras ekonomi är ett ganska stort hinder för att kunna separera från sin partner. Motsvarande siffra bland männen är endast 18 procent.

Ett eget sparande är en grundsten när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är en trygghet, inte minst i det fall man står inför en separation.

– Jämför man kvinnor och mäns sparande så ser vi att män i högre utsträckning än kvinnor lägger undan pengar varje månad. Det utgör ett stort problem för jämställdheten när en av parterna i en relation har en större ekonomisk trygghet än den andra. Det kan innebära att den part, som ofta är kvinna, kan vara tvungen att stanna i en relation enbart för att man saknar en ekonomisk buffert, säger Anneli Adler, co-head Retail Banking i Danske Bank.

Hela 21 procent av kvinnorna menar att de inte skulle ha råd att separera idag, samma siffra för männen är mindre än hälften, 10 procent. En grupp som sticker ut något i undersökningen är egenföretagarna, bland dem är det så få som 9 procent som tror sig inte ha råd att separera idag och bara 17 procent ser ekonomin som ett ganska eller ett stort hinder för en separation.

– Det är anmärkningsvärt att mer än dubbelt så många kvinnor som män inte anser sig ha råd att separera. Det visar vikten av att kvinnor bör komma igång med ett ordentligt sparande. Men det kan också vara nog så viktigt att man tänker igenom hur man har det med den ekonomiska jämställdheten på andra områden som kan få ekonomiska konsekvenser, såsom deltidsjobb, VAB och föräldraledighet. Det kan slå hårt mot den egna ekonomin på lång sikt om man är den som drar det tunga lasset med sjuka barn eller långa föräldraledigheter, säger Anneli Adler.

Men det är inte enbart de ekonomiska aspekterna man väger in när man anger de största hindren för att separera. Bland såväl män som kvinnor är barnen det man ser som det största hindret men också att man vill bo kvar där man bor är något man anger som ett stort hinder för en eventuell separation.


37 procent uppger att ekonomin är ett hinder för att separera från sin partner.

 

Kvinnor (37%)


 

Män (19%)

 
Källa: Undersökning av Ipsos för Danske Banks räkning

 

Läs mer om ditt medlemserbjudande

Välj ditt TCO-förbund här:
Välj ditt förbund…
Finansförbundet
FTF
Försvarsförbundet
Journalistförbundet
Lärarförbundet
Polisförbundet
SLF
ST
Symf
TCO Centralorganisation
Teaterförbundet
TULL-KUST
Unionen
Vision
Vårdförbundet
Välj ditt förbund…

5 tips för en mer jämställd ekonomi

 • Dela ansvaret i hemmet
  Gör en lista över vad som behöver göras och dela upp ansvaret för hem, barn och andra sysslor. Ha olika ansvarsområden, eller ett rullande schema där ni turas om med olika uppgifter.
 • Dela lika på föräldraförsäkringen
  För många par lönar det sig att dela på föräldraförsäkringen – även om den ena partnern har högre lön.
 • Tänk på hälsan

  Orkar du inte arbeta blir pensionen sämre – därför är motion och bra kost också en form av pensionssparande.

 • Hamna inte i deltidsfällan

  Att jobba deltid sänker pensionen dramatiskt, särskilt för höginkomsttagare.

 • Kräv avtal med tjänstepension
  Saknar din arbetsgivare tjänstepensionsavtal? Kräv att arbetsgivaren tecknar det, alternativt att du får högre lön så att du själv kan spara minst 4,5 % av lönen varje månad.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.