MiFID II:

Bättre inblick i dina investeringar

Villkor LEI-koder

Under 2018 kommer vi att förbättra våra investeringstjänster på Danske Bank. Det gör vi baserat på det nya EU-regelverket MiFID II.

 

De viktigaste förbättringarna under 2018

EB20FED622A9F926

 

 

Förändringar i Hembanken

Med anledning av MiFID II har vi gjort en rad förändringar i Hembanken och i vår app. Bland annat har vi tagit bort sökfunktionen på ett specifikt fondnamn för externa fonder som inte ingår i vårt Guidade Urval. Vill du handla Danske Invests fonder eller fonder inom vårt ”Guidade Urval” hittar du dessa via våra kurslistor.

Du kan fortfarande handla externa fonder som inte ingår i vårt Guidade Urval men för att göra det behöver du ange den exakta ISIN-koden för fonden. ISIN-koden är en obligatorisk del i KIID-dokumenten som alla förvaltare av fonder måste ta fram och publicera på sina webbsidor. Du kan även hitta ISIN-koder på morningstar.se

Så får du bättre inblick och mer kunskap om dina investeringar


Måste jag göra något?

För att kunna investera krävs det att du vidtar någon av nedanstående åtgärder. Båda bidrar till en säkrare investeringsmarknad. Vad du behöver göra beror på om du investerar som privatperson eller för ett företags, en förenings eller en stiftelses räkning.


Fakta om MiFID II

MiFID II är en förkortning för ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet och den tillhörande förordningen består av ett stort antal regler inom investeringsområdet. Reglerna gäller inom hela EU.

Syftet med lagstiftningen är att stärka skyddet för investerare. Vidare ska regelverket säkerställa en stabil inre marknad för investeringar och förbättra transparensen. Detta är till fördel för alla investeringskunder.

MiFID II är ett av de största finansiella regelverk som implementerats inom EU. Det leder till ett antal förändringar för dig som investerare. Ändringarna gäller för alla banker i EU från den 3 januari 2018.

Läs mer om MIFID II på EU-kommissionens hemsida.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.