Worldfavor – Dela och ta del av hållbarhetsinformation

För Danske Bank är det viktigt att bidra i den hållbara omställningen. Ett led i arbetet är att kontinuerligt mäta och följa upp framsteg som görs på ett transparent och tydligt sätt. Därför har vi inlett ett samarbete med Worldfavor, en digital plattform som möjliggör för företag att dela sitt hållbarhetsarbete och ESG-information (dvs information om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), med olika intressenter från en gemensam plats. Genom samarbetet kan vi underlätta för företag att kostnadsfritt dela sin hållbarhetsinformation med oss och andra intressenter och samtidigt jämföra sitt arbete i relation till andra företag i olika branscher. 

Danske Bank är en del av Worldfavor Transparency Initiative, ett initiativ där ledande aktörer går samman för att främja en ökad transparens mellan företag, med jämförbar hållbarhetsinformation (ESG). I Worldfavors plattform kan företag dela sin hållbarhetsinformation (ESG) med sina intressenter från en plats, följa andras arbete och även följa utvecklingen av Danske Banks eget hållbarhetsarbete genom att prenumerera på vår ESG-information. 

Worldfavors hållbarhetsplattform erbjuder

  • Profil som är utvecklad för att stötta och guida företag oavsett ert utgångsläge.
  • Undvik tidskrävande och återkommande informationsförfrågningar om er ESG information från olika affärsrelationer genom att dela er profil i plattformen och bjud in de företag och intressenter ni vill ska följa er profil. 
  • Möjlighet att jämföra ert hållbarhetsarbete och utveckling med liknande företag i samma eller andra branscher.
  • Insikter för beslutsfattande utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Så här kommer du igång med Worldfavor

1. Starta ett konto i Worldfavor genom att klicka här

2. Följ instruktionerna och börja dela er hållbarhetsdata (ESG). Ni delar bara den information som är relevant utifrån era aktiviteter. 
3. Publicera er profil och få möjlighet att kostnadsfritt ta del av andra företags hållbarhetsdata. Nu är ni igång!
Worldfavor erbjuder tjänster för både hantering och rapportering av ESG/hållbarhetsinformation. ESG som står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och handlar i affärssammanhang om hur ett företag bidrar till en hållbar utveckling samt minimerar negativa, och maximerar positiva, effekter av sin verksamhet. Via Worldfavors tjänst Transparency, kan företag enkelt och kostnadsfritt dela och få tillgång till ESG-information på ett och samma ställe. Tjänsten innebär en mötesplats för företag, leverantörer, investerare, banker, och andra intressenter – där det är enkelt att ansluta och utbyta standardiserad och jämförbar ESG-information genom att följa  varandra. 


Mer om Worldfavor  
Worldfavor är en digital hållbarhetsplattform som sedan 2016 har stöttat över 22,000 organisationer i mer än 130 länder att dela, ta del av och få insikter från hållbarhetsinformation. Worldfavor har olika lösningar genom hela värdekedjan från Sustainable Finance till företags uppföljning av egna operationer samt för att säkra en hållbar leverantörskedja.

Läs mer på 
Worldfavor.com och https://worldfavor.com/transparency-profile-share-esg-data/

 

worldfavor

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.