Worldfavor - Dela och ta del av hållbarhetsinformation

Worldfavor erbjuder en digital lösning som gör att företag kan få tillgång till och dela ESG/hållbarhetsinformation.  Över 20 000 organisationer och företag globalt använder idag Worldfavor för att förstå sin påverkan på klimatet ur ett hållbarhetsperspektiv, för att minska hållbarhetsrisker och för att växa med fokus på hållbarhet.  Det är kostnadsfritt att gå med, ladda upp data och ta del av och inspireras av andras ESG-data.

För Danske Bank är det viktigt att bidra i den hållbara omställningen. Ett led i arbetet är att kontinuerligt mäta och följa upp framsteg som görs på ett transparent och tydligt sätt. Därför har vi inlett ett samarbete med Worldfavor för att underlätta företags hållbarhetsrapportering och mätbarhet, i relation till andra företag i andra eller liknande branscher. Danske Bank är en del av Transparency Initiative, där ledande aktörer går samman för att främja en ökad transparens mellan företag, med jämförbar ESG-data.  På Worldfavors plattform kan man dela sitt hållbarhetsarbete, följa andras och även följa utvecklingen av Danske Banks eget ESG-arbete, genom att börja prenumerera på vår information via att klicka i att man vill börja följa oss.

Worldfavors hållbarhetsplattform erbjuder

  • Information om och marknadsföring av ditt företags hållbarhetsarbete via de data du laddat upp
  • Möjlighet att jämföra data med liknande företag i samma eller andra branscher
  • Referenser för beslutsfattande utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  • En centraliserad plattform för rapportering av hållbarhetsdata

Så här kommer du igång med Worldfavor

1. Anslut till Worldfavor genom att klicka här

2. Följ instruktionerna och rapportera in er hållbarhetsdata.
3. Tryck på subscribe för de organisationer och företag ni önskar följa.
4. Dela och ta del av andras hållbarhetsdata. Nu är ni igång!

Worldfavor erbjuder tjänster för både hantering och rapportering av  er ESG/hållbarhetsinformation. ESG som står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, handlar i affärssammanhang om hur ett företag bidrar till en hållbar utveckling och minimerar negativa effekter av sin verksamhet. Via Worldfavors tjänstTransparency Solution, kan företag dela och få tillgång till ESG-information på ett och samma ställe.  Tjänsten innebär en mötesplats för företag, investerare, banker, leverantörer och andra intressenter, där företagen alltså kan ansluta och utbyta ESG-information genom att följa varandra. 

 

Mer om Worldfavor  
Bakom Worldfavor står bland andra Norrsken Foundation, Spintop Ventures och Brightly Ventures. Läs mer på Worldfavors landningssida om ytterligare tjänster att ta del av, under fliken Solutions: https://worldfavor.com/why-go-worldfavor/