Coronaviruset:
Vad gäller för mig som egenföretagare?

Det nya coronaviruset påverkar självklart många egenföretagare. Här har vi i samarbete med Wrebit samlat svaren på de vanligaste frågorna. Vill du ha rådgivning är du varmt välkommen att kontakta oss på Danske Bank eller WREBIT.

Korttidspermitering

Hyresreduktion

Periodiseringar

Statligt stöd

Rådgivning lånebehov/likviditet

Övriga frågor

  • Har de nya lånen med statlig garanti någon koppling till omsättningen i företaget?
    Ja, det finns begränsningar för storleken på garantin som baseras på omsättningen. Lånet eller krediten som säkerställs till viss del med en statlig garanti får maximalt uppgå till 25 % av 2019 års omsättning alternativt lönekostnaden för bolaget under 2019 multiplicerat med 2.
  • Läste om stödåtgärder om man hade tappat 30% i omsättning sedan Coronan slog till. Hur fungerar det?

    Regeringen har lagt fram ett förslag som heter omställningsstöd – tanken är att om din verksamhet tappat 30 % av omsättningen eller mer kan du få ekonomiskt stöd (beräknas på omsättningen mars och april 2020 jämfört med motsvarande månader 2019) – du måste dock ha en omsättning på mer än 250 tkr. Ditt omsättningstapp på 30 % skulle då kunna ge stöd om 22,5 % av dina fasta kostnader. Stödet beräknas på grad av omsättningstapp och hur stora är dina fasta kostnader. Stödet administreras av skatteverket.

    OBS. Stödet träder ikraft 1 juli om samtliga instanser godkänner det.

Wrebit – automatisk bokföring och fakturering i mobilen

Du kan inte bara fakturera och bokföra, utan får också automatisk momsredovisning, rapporter och mycket mer. Wrebit & Danske Bank automatiserar din fakturering & bokföring på riktigt.
Ladda ner för iPhone Ladda ner för Android