Danske Banks webbplats för entreprenörer och tillväxtföretag
För att stödja utvecklingen av den svenska entreprenörsmiljön har Danske Bank lanserat webbplatsen The Hub, där nystartade företag och tillväxtföretag kan komma i kontakt med arbetskraft och investerare, samt hitta bästa praxis-mallar inom olika områden. Det är ett samarbete med SUP46, som är ledande aktörerna i den svenska entreprenörsmiljön.

”Vi ville gärna hjälpa till att lösa några av de utmaningar som hindrar uppstartsföretag från att växa. Och för att kunna göra det på bästa sätt måste vi ha de nödvändiga kunskaperna, och då behövde vi hitta en partner i uppstartsmiljön. Den partnern hittade vi i SUP46, som har hjälpt oss att lansera och vidareutveckla The Hub och vårt samarbete med företagen”, berättar Klavs Hjort som är Head of Business Innovation på Danske Bank.

The Hub finns även i Danmark, Norge och Finland.

Vad är the Hub? 

A9B80B8322A9F926

Klavs Hjort understryker att Danske Banks intresse för uppstartsmiljön sträcker sig längre än webbplatsen. Det handlar också om att den etablerade banken och de nystartade företagen kan lära av varandra.

”Jag använder en stor del av min tid ute i uppstartsmiljön, och det står helt klart att vi som bank har mycket att lära av hur de tänker och arbetar därute. Det är en fantastisk dynamik och optimism i deras arbetssätt. Som finansiellt företag är vi också en av de branscher som många nya företag arbetar på att omdefiniera med ny teknik och tjänstemodeller.”, säger Klavs Hjort.

Danske Bank bidrar å sin sida med erfarenhet och kunskap om finansiering och ekonomi, berättar han.

”Vi försöker bidra där vi kan, och deltar aktivt med våra kunskaper och erfarenheter. Om vi kan hjälpa företag att lyckas så blir vi mycket nöjda”, säger Klavs Hjort.

Utöver möjligheten att söka efter arbetskraft och investeringar erbjuder The Hub bland annat också användbara verktyg som ”pitch decks” – dvs. mallar som används för att presentera företaget för möjliga investerare. Och nya funktioner tillkommer löpande.