Vilka dokument behöver jag?

Beroende på vilken verksamhet du har, behöver vi få in olika typer av dokument.

Juridisk formdokumentation 1dokumentation 2
AktiebolagOrganisation schema 
Bolag under bildandeStiftelseurkund 
LagerbolagGeneralfullmakt 
BostadsrättsföreningStadgarSenaste årsmötesprotokoll
Stiftelse  
Ideel föreningStadgarSenaste årsmötesprotokoll
HandelsbolagDokumentation om vilka som är ägare samt vilka som har betydande inflytande i handelsbolagetEtt organisationsschema
KommanditbolagÄgarstrukturEtt organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande
SamfällighetStadgarSenaste årsmötesprotokoll
Enkelt bolagIngånget avtal som visar alla delägare