Bli företagskund i Danske Bank

Det tar 10-20 minuter att fylla i ansökan. Efter att du har skickat in din ansökan ringer vi dig för att genomföra en intervju om dig och bolagets verksamhet.

 • Val av produkter och tjänsterRedigera

  Danske Business Plus

  • Avancerad internetbank (District)
   • särskilj din privata och din verksamhets ekonomi
   • skicka filer till och från banken
   • integrera med ekonomisystem
   • ha flera användare
  • Bankgiro, kreditkort och transaktionskonto
  • Tillgång till specialister
  • Rådgivning via e-möte och telefon

  149 kr/mån
  Anslutningsavgift

  Danske Business One – en bra banklösning för enskilda näringsidkare

  Anslutningsavgift
  För bolag och enskilda firmor 2.500 kr*
  För föreningar 5.000 Kr*

  *Avgiften är ett engångsbelopp och individuella avgifter vid komplexa behov kan förekomma

  Tillval av produkter

  Valt företagspaket
  Business Plus
  Valt företagspaket

  Business Plus

  149

  kr/mån
  + Anslutningsavgift
  Vennligst oppgi ditt medlemsnummer
  Vennligst oppgi ditt medlemsnummer (3 til 6 siffror)
  Logg inn med din BankID for enklere bestillingsprosess.
  Vi vil da kunne hente informasjon om bedriften din fra offentlig registre. Ønsker du ikke å logge inn klikk 'Uten pålogging' og du vil bli sendt videre til vår manuelle prosess.
 • Information om din verksamhetRedigera

  För att skapa en komplett ansökan behöver vi information om dig och din verksamhet. Vi behöver dessa uppgifter för att ge bästa möjliga service och rådgivning, och samtidigt leva upp till de krav som vi som bank har på oss. I samband med ansökan om att bli företagskund kommer även en kreditupplysning utföras på företaget och företagets ägare. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår information om behandling av personuppgifter.

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Är verksamheten börsnoterad?

  Ja Nej Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Finns det andra verksamhetsområden ni är verksamma inom?

  Ja Nej Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Är verksamheten ett finansiellt institut?

  Ja Nej Obligatoriskt fält

  Står verksamheten under tillsyn från en eller flera myndigheter/institutioner?

  Ja Nej Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Är verksamheten registrerad i ett annat land än Sverige?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Är företaget skattepliktig i annat land än Sverige?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
 • ÄgareRedigeraa

  Ägare Redigeraa

  Obligatoriskt fält

  Har verksamheten en styrelse?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Kontaktperson

  Vänligen ange kontaktuppgifter till denna person, så att vi kan komma i kontakt med denne i samband med ansökan.

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Ägare {{id}}:

  Ägare:

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Har ägaren medborgarskap i fler länder?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Är ägaren skattepliktig i Sverige?

  Ja Nej Obligatoriskt fält

  Är ägaren skattepliktig i annat land än Sverige?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Ska denna person vara bankens kontaktperson?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
 • FirmatecknareRedigeraa

  FirmatecknareRedigeraa

  Obligatoriskt fält

  Firmatecknare {{id}}:

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Har verklig huvudman, firmatecknare eller fullmaktshavare idag, eller de senaste 18 månaderna haft, någon av följande högt uppsatta positioner?

  1. Statschef
  2. Regeringschef
  3. Minister
  4. Vice minister, biträdande minister
  5. Ledamot av Riksdagen eller Europaparlamentet
  6. Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i Riksdagen eller Europaparlamentet
  7. Domare i högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller andra domstolar vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
  8. Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, riksrevisorer
  9. Ledamot i Riksbankens direktion
  10. Ambassadör, vice ambassadör och beskickningschef
  11. Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Statsägt företag: företag där staten äger 50 procent eller mer
  12. Hög officerare i försvarsmakten (General, Generallöjtnant, Generalmajor, Amiral, Viceamiral eller Konteramiral)
  13. Person som har funktion i en internationell organisations ledning (styrelseledamot, generalsekreterare, mfl). Internationell organisation: organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser, mellan stater, som har status som internationella fördrag.

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält

  Vilken position?

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Är verklig huvudman, firmatecknare eller fullmaktshavare en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person som har, eller de senaste 18 månaderna haft, någon av följande högt uppsatta positioner?

  1. Statschef
  2. Regeringschef
  3. Minister
  4. Ledamot av Riksdagen eller Europaparlamentet
  5. Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i Riksdagen eller Europaparlamentet
  6. Domare i högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller andra domstolar vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
  7. Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, riksrevisorer
  8. Ambassadör, vice ambassadör och beskickningschef
  9. Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Statsägt företag: företag där staten äger 50 procent eller mer
  10. Hög officerare i försvarsmakten (General, Generallöjtnant, Generalmajor, Amiral, Viceamiral eller Konteramiral)
  11. Person som har funktion i en internationell organisations ledning (styrelseledamot, generalsekreterare, mfl). Internationell organisation: organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser, mellan stater, som har status som internationella fördrag.
  Ja Nej
  Obligatoriskt fält

  Vilken position?

  Obligatoriskt fält
  *Med familjemedlemmar avses:
  • Maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.
  Med känd medarbetare avses:
  • En person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
  • En person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP
  • En person som äger eller utöver inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP
  • En person som kan utföra finansiella transaktioner för en person i politiskt utsatt ställnings räkning – exempelvis fullmaktshavare
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
 • Verksamhetens syfteRedigera

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
 • TransaktionerRedigera

  Hanterar er verksamhet kontanter (fysiska mynt och sedlar)?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Hur vill du enklast kategorisera förväntade transaktioner?

  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält
  Obligatoriskt fält

  Kommer likviditeten som skall sättas in på banken från annat än försäljning av varor och tjänster?

  Ja Nej
  Obligatoriskt fält

  Från vilka källor förväntas pengar komma in på företagets konton i Danske Bank under nästkommande 12 månader?

  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  Totalt %
 • DokumentationRedigera

  Dersom selskapet er under etablering og det er behov for å opprette en konto for innskudd av aksjekapital, må du laste opp stiftelsesdokumentet, vedtekter og dokumentasjon på kapitalinnskuddet (skattemelding eller årsregnskap.)

  Beroende på vilken verksamhet du har, behöver vi få in olika typer av dokument.  Klicka på ”Ladda upp dokument” för att lägga till upp till 5 filer, varje fil kan vara max 4 MB.

  Vi godtar kun følgende formater:

  Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg, Png eller Gif.

  Juridisk form Dokument som du behöver skicka in till oss
  Aktiebolag

  Registreringsbevis

  Ett organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande

  Bolag under bildande

  Stiftelseurkund

  Ett organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande

  Lagerbolag

  Köpeavtal

  Bolagsordning/protokoll

  Kontofullmakt

  Ett organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande

  Bostadsrättsförening

  Registreringsbevis

  Årsmötesprotokoll (justerat och signerat)

  Stadgar

  Stiftelser

  Stiftelseförordnande (eller motsvarande)

  Registreringsbevis (eller motsvarande)

  Protokoll (om nybildad stiftelse alternativt familje- eller vinstandelsstiftelse)

  Ideella föreningar

  Årsmötesprotokoll (justerat och underskrivet)

  Stadgar

  Konstituerande protokoll

  Handelsbolag

  Dokumentation om vilka som är ägare samt vilka som har betydande inflytande i handelsbolaget

  Ett organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande

  Kommanditbolag

  Registreringsbevis

  Ett organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande

  Samfällighet

  Registerutdrag från lantmäteriet

  Stadgar

  Årsmötesprotokoll

 • Samtycke och bekräftelseRedigera

  Förbehåll

  Banken gör alltid en kontroll innan man kan bli kund i banken mot bakgrund av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) . Penningtvättslagen ställer också krav på löpande dokumentation och upplysningar kring existerande kunder. Du förpliktar dig i och med detta att informera Danske Bank om eventuella ägarförändringar inom rimlig tid.

  För nyetablerade kunder kan konto öppnas innan kontrollen genomförts, men kontot kommer att vara spärrat för annat än insättning av aktiekapitalet. I de fall en tillfredsställande kundkontroll inte kan genomföras kommer banken anse att ett kundförhållande inte är etablerat. Banken kan i sådana fall avsluta ett öppnat konto utan varsel. De vid var tid gällande villkoren för bankens tjänster och produkter är tillgängliga på bankens hemsida.

  I de fall då det vid kundkontroll upptäcks stora skillnader mellan angiven information och faktiskt användande av bankens tjänster kan banken begränsa erbjudna tjänster. I yttersta fall kan banken avsluta kundförhållandet.

  Samtycke

  Jag bekräftar härmed att jag har läst och förstått informationen på den här sidan och att all lämnad information är korrekt. Jag bekräftar också att jag i min egenskap av företrädare för bolaget har rätt att översända angiven information å bolagets vägnar.

  Måste bekräftas.

  Tekniskt fel

  Det har dessvärre uppstått ett tekniskt fel. Vänligen ta kontakt med oss på telefon +46 752 484 930 så hjälper vi dig vidare.

  Vänligen ta en bild eller skärmdump på denna sida, så underlättar du för oss att undersöka närmare.

 • Tack för att du ansökt om att bli kund hos Danske Bank!

  Vi kommer nu hantera din ansökan och återkomma till dig. Skulle du ha frågor under tiden är du välkommen att kontakta oss via chatt eller telefon.