Hur navigera i dagens volatila marknad?

Fokus på global makro och taktisk allokering

Danske Bank Asset Management har nöjet att bjuda in dig till webinar den 11 september 2019. Jan Holst Hansen, Senior global makrostrateg, kommer att presentera vår syn tillståndet i den globala ekonomin. Jan kommer även presentera vår aktuella övergripande allokering mellan olika tillgångsslag.

06936f61-00090251-cd125a70
Datum

Onsdagen den 11 september

Tid

kl. 14.00-14.40


 Tekniska problem?

  • Om det inte går att se vårt webinar, vänligen ladda om sidan
  • Om det inte finns något ljud, vänligen aktivera högtalarikonen

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.