Utvärdering av netto-noll omställning samt ny policy för bolag inom fossila bränslen

Danske Bank Kapitalförvaltning har lanserat ett netto-noll-ramverk för företag

 

03a7a515-a85a-43fc-907a-0317d787db31

Danske Bank Kapitalförvaltning har lanserat ett netto-noll-ramverk för företag som vi investerar i, inklusive strängare krav för investeringar i företag inom fossila bränslen, för att säkerställa att de har omställningsplaner i linje med Parisavtalet.

I denna korta video sammanfattar vi orsakerna till att vi gör det, huvuddelarna i våra bedömningskriterier av företag och konsekvenserna av vår nya policy avseende fossila bränslen.
 

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.