Webinar om hur nya skatteregler 2021 påverkar dig och ditt företag

Det är nu snart nytt år och för att ge dig en bra start inför 2021 har vi bjudit in Sanna Borgman och Stefan Asklöf som är skatteexperter på PwC. De berättar om hur regeringens höstbudget, nya lagar som träder i kraft och olika rättsfall kan påverka dig och ditt företag på olika sätt när vi går in i 2021.

Inspelningen av webinariet skedde den 8 december 2020 och redogör för de skatteregler som gällde då. Webinariet ska inte tolkas som rådgivning och då skatteregler ofta förändras är det viktigt att hålla i åtanke att de slutsatser som redogörs för kan ha blivit inaktuella sedan inspelningen. Det bör noteras att Tillväxtverket uppdaterar sin information löpande.

ce3349f8-00090251-6e4e7a7d

Agenda

Exempel på vad som tas upp är skattereduktion då man anskaffar nya maskiner och inventarier, nytt arbetsgivarbegrepp och hur regeringens olika stödpaket påverkar fåmansföretagares beräkning av gränsbelopp.

Moderator

Erik Hallmén, Danske Bank

Skatteexperter

Sanna Borgman, PwC
Stefan Asklöf, PwC

Webinaret är ca 55 min.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.