Nordic Outlook

Nordic Outlook släpps tisdag 5 september

03d550ba-ed2e-4f59-8d26-7a9847631a8b

Vi sammanfattar det viktigaste resonemanget i vår nya Nordic Outlook. Tillväxten justeras ner något men det finns flera positiva tendenser att peka på. Med detta sagt ser vi positiva tendenser i bl a konsumtion och bostadspriser mot bakgrund av stark sysselsättning. Inflationen ser ut att dämpas snabbare nu men hur mycket mer behöver Riksbanken höja egentligen? Och kan den sänkas nästa år igen? Lyssna in och ta del av våra tankar.

Sändningen är tillgänglig tisdag den 5 september kl. 10.00

Content is loading