Nordic Outlook: Stagflation men ingen recession

Nordic Outlook släpps tisdag 5 april

6494426e-ab41-4079-aa02-cfe84a93bbe6

I samband med att Nordic Outlook släpps samma morgon kommer Chefekonom Michael Grahn och Makroanalytiker Therese Persson att sammanfattar rapportens viktigaste.

  • Efter ett starkt tillväxtår präglas utsikterna av stora osäkerheter, hög inflation urholkar hushållens köpkraft och en nedgång i konsumtionen är att vänta
  • Trots räntehöjningar i sikte ska drivkraften i svensk bostadsmarknad inte underskattas
  • Kärninflationen väntas stiga ytterligare driven av fortsatta utbudsstörningar, vilket tvingar Riksbanken att agera inom kort för att behålla trovärdigheten för inflationsmålet. Räntehöjningscykeln väntas dock bli kortvarig.
  • Skuldankaret borde vara styrande för finanspolitiken i stället för överskotts-/balanskrav, vilket skulle frigöra finansiering utan att äventyra en tillräcklig statsfinansiell buffert.

Tisdagen den 5e april kl 10.00-10.20

Välkomna!