Nordic Outlook

Nordic Outlook släpps tisdag 5 mars

Se sändningen här

7fafe543-7924-4b67-b76f-420e73def865
Svensk ekonomi dras av stark varuexport med något svagare inhemsk efterfrågan. Trots urholkad köpkraft, har konsumtionen ändå förblivit stabil tack vare stark sysselsättning. Vi ser indikationer i tjänstesektorn och detaljhandeln som tyder på förbättrade framtidsutsikter. Arbetslösheten stiger men utvecklingen reflekterar inte arbetsmarknaden på ett rättvist sätt. Byggsektorn pressas inte längre av material- utan snarare av höga räntekostnader. Ett uppdämt flyttbehov, starka fundament och en ökad bostadsbrist kommer på sikt höja priserna på andrahandsmarknaden. Frontladdad inflation exklusive boendekostnader har fallit markant de senaste månaderna och tycks ha parkerat under två procent. Boendekostnaderna, i synnerhet utvecklingen för hyror och BRF-avgifter, utgör dock ett osäkerhetsmoment samtidigt som utsikterna för lägre elpriser och därmed lägre uppvärmningskostnader rimligen dämpar den risken något. Vi räknar som tidigare med att Riksbankens inflationsmål nås i sommar. Riksbanken har aviserat att möjligheten till räntesänkningar inleds under första halvåret. Vi bedömer att man sänker vid junimötet och därefter sänker i långsam takt.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.