Nordic Outlook

Nordic Outlook släpps tisdag 4 april

12ed207c-5d99-4f7b-acd2-a9c937d08970

Sändningen startar här kl. 10.00, 4 april

Inflationen har fortsatt att överraska, vilka implikationer får det på centralbankerna? Nordic Outlook släpps samma morgon vilket innebär uppdaterade prognoser.

Michael Grahn, chefekonom och Therese Persson, makroanalytiker sammanfattar rapporten och går genom bankens vy på så väl Sverige som internationellt. 

Tips!

Delta på vårt webinar 12 april där vi fokuserar på samtliga nordiska marknader. Sändningen hålls på engelska.

Nordic Outlook - A Nordic view on the economic situation 

Anmäl dig här

Content is loading