Investment webinar

ab6c1d87-7188-4572-8139-9232efecdc68

Datum
Onsdag 9 mars

Tid
13.00 - 13.30

Agenda
Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, pratar bland annat om: 

  • Hur påverkar kriget i Ukraina de finansiella marknaderna?
  • Hur väntas konjunkturen utvecklas 2022?
  • Vad händer med inflation och penningpolitik?
  • Kan vinster och lönsamhet fortsätta att överraska positivt?


Tekniska problem:
 Om det inte går att se vårt webinar, vänligen uppdatera sidan.

Skicka in din fråga