Investeringskväll med fokus på börsläget

Datum
Tisdagen den 17 mars, sändes 18.00

Agenda
Maria Landeborn, senior strateg, Ludvig Rosenstan Åhman, investeringsspecialist, Elisabeth Holmström Affärsansvarig sparande Wealth Advice & Distribution och Mattias Cullin, chef för den svenska aktiefondsförvaltningen, kommer svara på följande frågor:

  • Är vi på väg mot en lågkonjunktur?
  • Hur påverkar coronaviruset dina investeringar?
  • Vilka är de vanligaste misstagen hos investerare vid en börsnedgång?
  • Hur agerar våra förvaltare under den rådande börsturbulensen?
  • Vilka investeringsteman tror aktieteamet på framöver?


Tekniska problem:
 Om det inte går att se vårt webinar, vänligen uppdatera sidan.

Content is loading