Exkluderingar kopplade till biologisk mångfald

 I filmen ger vi några exempel på hur Danske Bank Kapitalförvaltning jobbar med biologisk mångfald

d35389c4-b171-44d0-8a26-b138d0e7e8cb

Biologisk mångfald är ett tema som rönt stort intresse på senare tid inom finansbranschen utifrån det beroende och den påverkan företag har på biologisk mångfald. Det finns ett akut behov av att bevara och återställa den biologiska mångfalden för att förhindra ödesdigra konsekvenser.

I den här korta video presenteras några exempel på hur vi jobbar med biologisk mångfald i Danske Bank Kapitalförvaltning utifrån ett exkluderingsperspektiv.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.