Webinar: Köpa och sälja bolag
i oroliga tider


Detta material har tagits fram av banken endast i informationssyfte, och utgör inte rådgivning. Läs disclaimer här.

Hur gör man smarta investeringar i oroliga tider? Hur värderas små och medelstora företag i en orolig omvärld? Bör man som köpare avstå helt från vissa branscher? Och hur ska man egentligen tänka kring prognoser när omvärlden fortfarande är osäker? 

Ett turbulent år har pressat marknaden hårt och bolag inom de flesta branscher har upplevt minskad omsättning under 2020. Men vad får det egentligen för effekter om man går i köptankar och vilka möjligheter finns det att göra smarta investeringar? Vi reder ut frågorna tillsammans med våra experter Anders Gullesjö, Chef Företagsmarknad och Anders Willis,
Senior rådgivare M&A.


MedverkandeAnders Willis

Anders har 25 års erfarenhet inom bank med analys och rådgivning till både små-och medelstora samt stora företag och 15 års erfarenhet från förvärv och M&A-transaktioner bland ägarledda företag. Idag ansvar han för Danske Banks rådgivningskoncept ”Ägarförändringar” inom bankens avdelning Corporate Analytics och stödjer och hjälper bankens lokala rådgivare och deras befintliga kunder som funderar på en extern försäljning eller annan ägarspridning i framtiden. Anders arbetar med företagsvärderingar och värdeskapande rådgivning i syfte att skapa ett högre aktieägarvärde på några års sikt samt hjälper till att formulera handlingsplaner som beskriver hur företag kan förflytta sig från sitt nuläge till ett förbättrat läge inom några år.

Anders Gullesjö, head of midcorp Sverige
Anders Gullesjö

TBC

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.