Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Inbjudan till teckning av aktier i
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

 

Teckningsperiod:
26 november – 9 december  2019 kl. 15.00

Översikt


Inbjudan till teckning av aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs företrädesemission i enlighet med villkoren angivna i föreliggande prospekt.
 
Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 äger aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A, serie B och serie D samt preferensaktie.
 
För att teckna aktie​r i företrädesemissionen till kursen 23 kronor, krävs tretton (13) teckningsrätter av serie B för teckning av en (1) ny aktie av serie B.
 
Teckning av aktier sker mellan 26 november och 9 december 2019 kl. 15.00.
 
Handel med teckningsrätter sker mellan 26 november och 5 december 2019.​
 
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider