Aktuella erbjudanden

Norva24 Group AB (publ)

TECKNINGSPERIOD: 1 december – 8 december
VILKEN BÖRS: Nasdaq Stockholm
FÖRSTA DAG FÖR HANDEL: 9 december

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin1 och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 september 2021 drev Bolaget 66 filialer2 i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 415 anställda och cirka 860 aktiva driftfordon i sin fordonsflotta. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 32 förvärv sedan 2015. Trots de logistiska och makroekonomiska utmaningarna som orsakats av covid-19-pandemin genomförde Bolaget sex förvärv under 2020 samt fem förvärv hittills i år. 

1) Mätt i intäkter    2) Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet

Till erbjudandet

Titania Holding AB

Inbjudan till teckning av B-aktier i Titania Holding AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm
Teckningsperiod: 30 november – 8 december 2021 kl. 15:00

Titania Holding AB AB (publ) (”Titania” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 430 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 10 december 2021.

För mer information om Erbjudandet samt villkor refereras till Prospekt (svenska).

 

Till erbjudandet


Nivika Fastigheter

Inbjudan till teckning av B-aktier i Nivika Fastigheter AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm 

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier  på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 1 000 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 3 december 2021.

Till erbjudandet

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. Per den 30 september 2021 uppgick marknadsvärdet av fastighetsportföljen till cirka 7 405 MSEK och bestod av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen. 

Anmälningsperiod för allmänheten: 23 nov – 30 nov
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 23 nov – 1 dec

Fullständiga villkor framgår av prospektet.

 

Till prospektet