Aktuella erbjudanden

Erbjudande till aktieägarna i myFC Holding AB

K Öhlin Holding AB erbjuder aktieägarna i myFC Holding AB (publ) att mot kontant vederlag överlåta samtliga sina aktier i myFC till K Öhlin Holding som ser flera skäl till för varför myFC skulle passa bättre som ett onoterat bolag med en stark och fokuserad ägarbild, än som ett noterat bolag. K Öhlin Holding AB är ett svenskt privat aktiebolag som är helägt av Kenth Öhlin och som huvudsakligen bedriver investeringsverksamhet i företag inom olika branscher.


För varje aktie i myFC erbjuds 0,35 kronor kontant. Acceptfristen löper från den 2 juni 2022 till den 23 juni 2022.


Till erbjudandet

Titania Holding AB

Inbjudan till teckning av B-aktier i Titania Holding AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm
Teckningsperiod: 30 november – 8 december 2021 kl. 15:00

Titania Holding AB AB (publ) (”Titania” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 430 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 10 december 2021.

För mer information om Erbjudandet samt villkor refereras till Prospekt (svenska).

 

Till erbjudandet


Nivika Fastigheter

Inbjudan till teckning av B-aktier i Nivika Fastigheter AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm 

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier  på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 1 000 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 3 december 2021.

Till erbjudandet

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. Per den 30 september 2021 uppgick marknadsvärdet av fastighetsportföljen till cirka 7 405 MSEK och bestod av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen. 

Anmälningsperiod för allmänheten: 23 nov – 30 nov
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 23 nov – 1 dec

Fullständiga villkor framgår av prospektet.

 

Till prospektet

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.