Aktuella erbjudanden

 

Just nu har vi inget investeringserbjudande

Inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 


Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som verkar för att göra betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och nedbrytande sjukdomar. Sobis ambition är att erbjuda tillförlitlig tillgång till innovativa läkemedel inom områdena hematologi, immunologi och nischindikationer och hade 1 790 anställda i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien per den 30 juni 2023. Med omsorg som ledstjärna och vetenskap som drivkraft verkar Sobi för att alla personer som lever med en sällsynt och nedbrytande sjukdom inom Sobis terapiområden ska kunna få nytta av Sobis godkända läkemedel. Sobi levererar innovativa lösningar från sin pipeline (utvecklingsportfölj) med ett engagemang för patienter, medarbetare och samhället.

- Teckningsperiod: 31 augusti–14 september 2023.

- Handel i teckningsrätter: 31 augusti–11 september 2023.

Till erbjudandet

Inbjudan till teckning av aktier i Senzime AB (publ)

Senzime utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem som förebygger komplikationer under och efter operation. Bolagets produktportfölj inkluderar TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi, för realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Senzimes produkter är drivna av unika algoritmer, som bygger på många års forskning. Affärsmodellen bygger på försäljning av monitorer till sjukhus och kliniker samt tillhörande engångssensorer som generar återkommande intäkter för Bolaget. Bolagets mål är att bidra till förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården.


- Teckningsperiod: 21 februari–7 mars 2023 kl 15:00.

- Handel i teckningsrätter: 21 februari–2 mars 2023.


Till erbjudandet

Nivika Fastigheter

Inbjudan till teckning av B-aktier i Nivika Fastigheter AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm 

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier  på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 1 000 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 3 december 2021.

Till erbjudandet

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. Per den 30 september 2021 uppgick marknadsvärdet av fastighetsportföljen till cirka 7 405 MSEK och bestod av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen. 

Anmälningsperiod för allmänheten: 23 nov – 30 nov
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 23 nov – 1 dec

Fullständiga villkor framgår av prospektet.

 

Till prospektet

Content is loading