Pensionsspara till pension

Utan avdragsrätt för privat pensionssparande blir det extra viktigt att se över sitt befintliga sparande – vi hjälper dig.


Här kan du räkna ut hur mycket dina pengar kan växa med ett långsiktigt sparande

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Gå vidare och bli kund
Boka ett möte med oss


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Din pension består av tre delar

De flesta människor pensionssparar idag – och många pensionssparar på flera ställen. De senaste årens kraftiga värdeökningar på bostadsmarknaden har även skapat nya värden. Här kan du läsa om vad som påverkar din pension.


 • Från staten

  Pensionen som betalas ut av staten kallas allmän pension och delas in i två delar – inkomstpension och premiepension.

  Inkomstpension
  Arbetsgivaren betalar in 16 procent av lönen till din framtida pension. Din pension baseras sedan på hur hög lön du haft under ditt arbetsliv. Ju längre du arbetat och ju högre inkomst, desto högre pension, upp till ett viss tak. Värdet på din utbetalda pension följer den allmänna löne- och prisutvecklingen. 

  Premiepension
  Arbetsgivaren betalar in 2,5 procent av din lön, som du kan placera i de fonder som Pensionsmyndigheten erbjuder. Dessa placeringar kan bli en stor del av din pension. Du kan också avstå från att välja och då placeras dina pengar i Sjunde AP-fonden. Villkoren här är ungefär desamma som för övriga placeringar. Alla fonder har individuellt satta avgifter. 

  Läs mer på pensionsmyndigheten.se

  Garantipension
  Har du haft inga eller mycket små inkomster kommer du att få garantipension. Har du garantipension så får du ingen eller mycket låg allmän pension. Villkoret för full garantipension är att du bott minst 40 år i Sverige. Har du bott kortare tid minskas din garantipension med 1/40-del för varje år. Det vill säga har du bott 32 år i Sverige så får du 32/40 av full garantipension.

  Du får varje år information om hur din allmänna pension och premiepension utvecklas i det orangea kuvertet.

 • Från jobbet

  I många fall betalar arbetsgivaren in premier för tjänstepension. Storleken på premierna beror på överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, om du är arbetare eller tjänsteman, hur gammal du är och inom vilket avtalsområde du arbetar. Du är oftast själv ansvarig för att placera dina premier.

  Det kan du göra själv

  minpension.se kan du logga in med BankID och se vad du får ut i pension. Men var uppmärksam på att alla pensioner kanske inte är med första gången du loggar in, det kan krävas att du ger din tillåtelse för ytterligare informationsinhämtning.

 • Eget sparande

  Sedan 2016 är avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffad. Har du däremot inkomst av aktiv näringsverksamhet eller helt saknar pensionsrätt i anställningen har du fortsatt möjlighet att pensionsspara med avdragsrätt.

  Även om avdragsrätten för privat pensionssparande är borttagen, kvarstår absolut behovet av att spara till sin egen pension. Detta kan du göra via till exempel kapitalförsäkring, ISK eller ett månatligt fondsparande. Du kan också byta lön mot pension (så kallad löneväxling). Detta förutsätter dock en viss inkomstnivå, samt att din arbetsgivare godkänner löneväxling.

Säkra din framtida ekonomi – spara långsiktigt

Eget sparande

Tjänstepension

Allmän pension

Inkomstpension

Premiepension

De flesta får 65-70 % av sin lön i pension; både allmän pension och tjänstepension. Hemligheten för att skapa ett rikare liv efter arbetslivet är att månadsspara länge.

Boka eMöte

Pension är ett invecklat område som är svårt att överblicka, inte minst på grund av att reglerna ändras titt som tätt. Med en bra rådgivare vid din sida kan du försäkra dig om bästa möjliga lösning.

Jag vill bli uppringd eller boka ett möte

Du borde också se: