HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank. HSB Bospar gör det möjligt att på ett enkelt sätt spara till en framtida kontantinsats, samtidigt som du samlar bosparpoäng som kan ge dig förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. Du kan öppna ett sparande till dig själv, dina barn eller kanske barnbarn. För att börja bospara behöver du vara kund hos oss och öppna ett HSB bosparkonto. Och kom ihåg – att det bästa sparandet är det som faktiskt blir av.  

Dina pengar på HSB Bosparkonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000kr per person och institut.
Dina pengar på HSB Bosparkonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
Dina pengar skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad.
Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin härHSB Bosparkonto

HSB Bosparkonto – grunden i ditt bosparande

Fungerar som ett vanligt bankkonto

 • Få förtur till HSB:s hyresrätter och nybyggda bostadsrätter
 • Månadsspara regelbundet eller gör engångsinsättningar
 • Rörlig ränta på 1,70 %
 • För varje sparad 100 kr får du 1 bosparpoäng
 • Du kan maximalt få 5 bosparpoäng per månad
 • Du väljer själv hur mycket du vill spara

Läs mer och öppna HSB Bosparkonto     Få dina pengar att växa på 3 olika sätt
 

HSB investeringssparkonto (ISK)

 Du måste först starta ett HSB Bosparkonto

 • Öppna ISK och välj bland 19 fonder
 • Möjlighet till högre avkastning
 • Årlig schablonskatt men ingen skatt på vinsten
 • Du behöver inte deklarera till Skatteverket
 • Behåll dina bosparpoäng oavsett hur fonderna går

Läs om HSB ISK

HSB Depå för fondsparande

Du måste först starta ett HSB Bosparkonto

 • Starta en HSB Depå och välj bland 19 fonder
 • Möjlighet till högre avkastning
 • Behåll dina bosparpoäng oavsett hur fonderna går
 • Månadsspara löpande och sprid riskerna

 Läs om HSB Depå

HSB Fasträntekonto

Du måste först starta ett HSB Bosparkonto

 • Spara till fast ränta.
 • Pengarna, minst 5000 kr, är bundna på kontot i tre år till en förutbestämd ränta
 • Du kan öppna flera HSB Fasträntekonton
 • Räntan med HSB Fasträntekonto är f.n. 3,70 %

Läs om HSB Fasträntekonto

 Fler erbjudanden för dig som bosparar

Läs mer om andra erbjudanden som du kan ta del av i Danske Bank. Vi har bland annat lägre pris på bolån för dig som bosparar. 

Fler erbjudanden

Ska du flytta hemifrån?

Visste du att vi på Danske Bank tillsammans med HSB tagit fram en guide med tips för dig som skall flytta hemifrån.
Ladda ner guiden som pdf här

 

Hur vill du spara?
Du kan välja att spara på ett HSB Bosparkonto, i fonder i en depå eller på ett HSB Fasträntekonto.

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Börja bospara

Om du inte har BankID eller ska spara till minderårig, börja bospara här.HSB Bosparkonto: fn

HSB Fasträntekonto 3 år: fn

HSB Depå för fondsparande: 8,88 %

Utgår från den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 15 åren för vår globala indexfond Danske Invest SRI Global som ingår i HSB Bospar.* *Observera att denna avkastning är baserad på historisk information och det finns inte någon garanti för att den framtida avkastningen kommer att motsvara den historiska. Den kan bli både högre och lägre och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

1,20 % 3,55 %

Frågor & svar

Ett erbjudande för dig som är HSB-medlem

Som HSB-medlem och kund hos Danske Bank tar du enkelt del av vårt förmånliga medlemserbjudande. Förmånerna, t.ex. för bolån och bil- och båtlån, gäller så länge du är medlem. Vi erbjuder dig rådgivning på det sätt som passar dig bäst, på ett bankkontor eller digitalt. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp att byta bank.

Ta del av erbjudandet


Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Priser & villkor

Relaterat


Content is loading