HSB Bospar

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank. HSB Bospar gör det möjligt att på ett enkelt sätt spara till en framtida kontantinsats, samtidigt som du samlar bosparpoäng som kan ge dig förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela landet. Du kan öppna ett sparande till dig själv, dina barn eller kanske barnbarn. För att börja bospara behöver du vara kund hos oss och öppna ett HSB bosparkonto. Och kom ihåg – att det bästa sparandet är det som faktiskt blir av.  

Kontanta medel på HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 
Kontanta medel på HSB Bosparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Bosparkonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin. Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.


HSB Bosparkonto

HSB Bosparkonto – grunden i ditt bosparande

Fungerar som ett vanligt bankkonto

 • Få förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter
 • Månadsspara regelbundet eller gör engångsinsättningar
 • Rörlig ränta på 1,30 %
 • För varje sparad 100 kr får du 1 bosparpoäng
 • Du kan maximalt få 5 bosparpoäng per månad
 • Du väljer själv hur mycket du vill spara

Läs om HSB Bosparkonto            Bli kund och öppna HSB BosparkontoPlacera dina pengar på 3 olika sätt
 

HSB investeringssparkonto (ISK)

 Du måste först starta ett HSB Bosparkonto

 • Öppna ISK och välj bland 18 fonder
 • Möjlighet till högre avkastning
 • Årlig schablonskatt men ingen skatt på vinsten
 • Du behöver inte deklarera till Skatteverket
 • Behåll dina bosparpoäng oavsett hur fonderna går

Läs om HSB ISK

HSB Depå för fondsparande

Du måste först starta ett HSB Bosparkonto

 • Starta en HSB Depå och välj bland 18 fonder
 • Möjlighet till högre avkastning
 • Behåll dina bosparpoäng oavsett hur fonderna går
 • Månadsspara löpande och sprid riskerna

 Läs om HSB Depå

HSB Fasträntekonto

Du måste först starta ett HSB Bosparkonto

 • Spara till fast ränta.
 • Pengarna, minst 5000 kr, är bundna på kontot i tre år till en förutbestämd ränta
 • Du kan öppna flera HSB Fasträntekonton
 • Räntan med HSB Fasträntekonto är f.n. 3,00 %

Läs om HSB Fasträntekonto

 

Fler erbjudanden för dig som bosparar
Läs mer om andra erbjudanden som du kan ta del av i Danske Bank. Vi har bl.a. lägre pris på bolån för dig som bosparar.  


Ska du flytta hemifrån?

Visste du att vi på Danske Bank tillsammans med HSB tagit fram en guide med tips för dig som skall flytta hemifrån.
Ladda ner guiden som pdf här


Hur vill du spara?

Du kan välja att spara på ett HSB Bosparkonto, i fonder i en depå eller på ett HSB Fasträntekonto.

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen.

Totalbelopp efter 5 år

173 536 kr


Börja bospara

Om du inte har BankID eller ska spara till minderårig, börja bospara här.HSB Bosparkonto: fn

HSB Fasträntekonto 3 år: fn

HSB Depå för fondsparande: 8,88 %

Utgår från den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 15 åren för vår globala indexfond Danske Invest SRI Global som ingår i HSB Bospar.* *Observera att denna avkastning är baserad på historisk information och det finns inte någon garanti för att den framtida avkastningen kommer att motsvara den historiska. Den kan bli både högre och lägre och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

0 0

Frågor & svar

Ett erbjudande för dig som är HSB-medlem

Som HSB-medlem och kund hos Danske Bank tar du enkelt del av vårt förmånliga medlemserbjudande. Förmånerna, t.ex. för bolån och bil- och båtlån, gäller så länge du är medlem. Vi erbjuder dig rådgivning på det sätt som passar dig bäst, på ett bankkontor eller digitalt. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp att byta bank.

Ta del av erbjudandet


Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Priser & villkor