Behöver du mer vägledning om placeringar?

Svara på tre enkla frågor och få en indikation om det kan vara en god idé för dig att ta hjälp av en rådgivare, eller om du känner dig bekväm att placera på egen hand. Svaren visas här nedan.

Fråga 1

Erfarenhet

Har du erfarenhet att hantera dina placeringar på egen hand?

Varför frågar vi dig detta?


Fråga 2

Rådgivningsbehov

Känner du dig bekväm med att handla fonder eller värdepapper på egen hand, utan hjälp av en rådgivare?

Varför frågar vi dig detta?


Fråga 3

Val av placeringar

Känner du att du har tillräcklig kunskap för att välja vilka aktier, fonder, obligationer eller andra värdepapper som passar dig och din ekonomiska sitution?

Varför frågar vi dig detta?

NEJ – Du anser dig ha kunskap nog att hantera dina placeringar på egen hand hos oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du ändå känner att du vill ha rådgivning.

Du är införstådd i att det finns en risk med att placera i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper och känner dig bekväm med att placera på egen hand. Du är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning kring dina placeringar.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

KANSKE – rådgivning kan vara ett bra alternativ så att du kan få åd kring val av placeringar.

Du har erfarenhet och känner dig bekväm med att göra investeringarna på egen hand och känner inte att du är i behov av rådgivning. Du verkar dock tycka att det är svårt att välja exakt hur du ska placera dina pengar, så därför kan rådgivning vara något för dig.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

KANSKE – rådgivning kan vara ett bra alternativ så att du kan få råd kring val av placeringar.

Du har erfarenhet men känner dig inte bekväm med att göra investeringarna på egen hand. Du vill gärna prata med någon för att få hjälp att välja exakt hur du ska placera dina pengar så därför kan rådgivning vara något för dig.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

KANSKE – rådgivning kan vara ett bra alternativ så att du kan få råd kring val av placeringar.

Du har erfarenhet och vet egentligen vilka fonder eller aktier du vill spara i, men vill gärna prata med en rådgivare för att känna extra trygghet. Du är välkommen att kontakta oss om du vill prata med en rådgivare.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

JA – att placera på egen hand passar troligtvis inte dig så vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få rådgivning.

Du har svårt att bedömma riskerna som är förknippade med placeringar i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper och du känner dig inte bekväm med att placera på egen hand. Vi rekommenderar att du kontaktar oss så att vi kan hjälpa dig med dina placeringar.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

JA – att placera på egen hand passar troligtvis inte dig så vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få rådgivning.

Du har svårt att bedömma riskerna som är förknippade med placeringar i aktier och fonder och du känner dig inte bekväm med att placera på egen hand. Även om du har en idé om vilka fonder och aktier du skulle vilka spara i så rekommenderar vi dig att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med dina placeringar.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

JA – att placera på egen hand passar troligtvis inte dig så vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få rådgivning.

Du har svårt att bedömma riskerna som är förknippade med placeringar i aktier och fonder och du tycker det är svårt att veta exakt vilka fonder eller aktier du ska välja. Vi rekommenderar dig att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med dina placeringar.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

JA – att placera på egen hand passar troligtvis inte dig så vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få rådgivning.

Du har ingen erfarenhet men känner dig ändå bekväm med att välja fonder och aktier på egen hand. Eftersom du saknar erfarenhet rekommenderar vi dig ändå att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med dina placeringar.

Ta mig tillbaka

Resultatet av detta test är endast avsett som vägledning för dig. Resultatet utgör inte investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation som förutsätter att du upprättar en mer djupgående investeringsprofil. Vår rekommendation är att du tar kontakt med oss om du vill få personlig rådgivning. Placeringar innebär alltid en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.