Investeringsprofil

Din investeringsprofil styr valet av dina placeringar och är också utgångspunkten för vår rådgivning. I din investeringsprofil tittar vi på fem saker: din erfarenhet, din ekonomiska ställning, ditt mål med placeringen, ditt tidsperspektiv och den risk du kan tänka dig ta för att få möjlighet till högre avkastning.

Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare eller genom att kontakta Kundservice för ytterligare information.

Boka möte   Bli kund

Frågor att ta ställning till

 • Erfarenhet

  • Hur länge har du handlat med värdepapper?
  • Hur ofta handlar du med värdepapper?

  Omfattande eller begränsad erfarenhet av placeringar
  Kom ihåg att "hur länge" inte är samma sak som "hur ofta". Du kan ha stor erfarenhet om du till exempel kontinuerligt placerar eller dagligen följer den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna. Om du har begränsad erfarenhet av placeringar rekommenderar vi att du börjar med tryggare placeringar med en lägre andel aktier.


 • Mål

  • Varför vill du placera?
  • Är det för att spara till din pension?
  • Är det för att ha extrapengar till hands om något oväntat händer?
  • Finns det ett företag med i bilden?

  Beskattningen av olika sparformer skiljer sig åt. Därför är det klokt att fundera igenom vilken sparform som passar dig bäst.


 • Ekonomisk ställning

  • Hur mycket pengar har du och hur mycket vill du placera?
  • Är summan tillräckligt stor för att täcka de kostnader som uppkommer?

  Dina tillgångar kan bestå av pensionssparande, placeringar i värdepapper, tillgångar i hemmet eller pengar på ett sparkonto. När du bestämt dig för hur mycket du vill placera behöver du överväga hur många olika typer av värdepapper du ska köpa.


 • Tidsperspektiv

  När tror du att du vill ta hem den eventuella vinsten från din placering? När du har svarat på den frågan vet du ditt tidsperspektiv.

  Tidsperspektiv och fördelning mellan aktier och andra värdepapper
  Tidsperspektivet är nära sammanbundet med fördelningen av aktier och andra värdepapper. Om du har ett kort tidsperspektiv bör du placera i tryggare värdepapper, till exempel räntepapper, som har en stabilare värdeutveckling.

  Överväg ditt tidsperspektiv regelbundet
  Det är klokt att se över sitt tidsperspektiv med jämna mellanrum. När du närmar dig den tidpunkt då du skulle vilja ta hem en eventuell vinst bör du titta över fördelningen i din portfölj. Behöver du ta ut kapitalet inom ett par års tid är det ofta en god idé att byta en del av dina aktier mot räntepapper.


 • Riskvillighet

  Som bekant ökar en högre risk möjligheten till högre avkastning medan en tryggare placering endast möjliggör en lägre. Överväg följande fråga:

  • Vilken risk är du beredd att ta för att möjliggöra en högre avkastning? 

  Andelen aktier ska matcha din riskprofil
  Vi rekommenderar att andelen aktier i din portfölj matchar din riskprofil. Vill du ha möjlighet till högre avkastning bör du ha en stor andel aktier. Hos oss väljer du en av följande riskprofiler:

  • Mycket hög
  • Hög
  • Medel
  • Låg
  • Mycket låg
  • Ingen risk

  Grunda dina beslut på din ekonomiska ställning
  Att bedöma risker kan göras på flera olika sätt. Därför är det viktigt att du grundar ditt beslut på din egen situation. Vi kan rekommendera dig olika placeringar men det yttersta beslutet att köpa eller sälja är ditt. Det här betyder att det är du som står för risken för varierande aktie- och värdepapperspriser.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.