Investerarskydd

Du är skyddad av EU-regler när du handlar med värdepapper. Som kund har du det starkaste skyddet vad gäller information och rådgivning. Enligt grundläggande EU-regler måste vi göra skillnad mellan allmän information och personlig rekommendation, tilldela dig en kundkategori och ett så kallat handelsområde. Vi är även skyldiga att ha rutiner för att hantera intressekonflikter. Läs mer nedan eller under våra frågor & svar.


Fyra sätt du är skyddad på:

Rekommendationer

Fyll i en investerings­profil och få personliga rekommendationer.

Kundkategorier

För att du ska få rätt information tilldelas du en kundkategori.

Handelsvillkor

Här hittar du allmänna villkor och avtal samt handelsinformation.

Intressekonflikter

Vi har en policy för hur intressekonflikter ska hanteras.

1. Rekommendationer

Enligt EU-regler måste vi skilja på personlig rekommendation och generell information. Anledningen är att du inte ska få rådgivning som innefattar risker du inte känner till.   

Vad är en personlig rekommendation? 
Det är när vi ger dig råd om att köpa eller sälja specifika värdepapper. Genom att fylla i en investeringsprofil tillsammans med din rådgivare möjliggör du för oss att ge dig en personlig rekommendation.

Vad är generell information?
För att du ska få generell information behöver vi inte veta din investeringsprofil. Generell information kan vara

  • analyser
  • information om placeringsprodukter
  • information om finansmarknaden
  • generella förslag på fördelning mellan aktier och räntepapper.

Behöver jag en personlig rekommendation eller generell information för att handla med värdepapper?  Nej. Du kan alltid handla med värdepapper på egen hand via Hembanken eller genom din rådgivare utan en personlig rekommendation eller generell information.

Handelsområde
När vi fyller i din investeringsprofil framgår vilka värdepapper du är bekant med. Dessa bildar ditt så kallade handelsområde inom vilket du gör dina affärer. Inom ditt handelsområde känner du till de generella risker som är förknippade med de värdepapper du vill handla med. Du skapar och ändrar din investeringsprofil via ett möte med din rådgivare.

Får jag inte handla utanför mitt handelsområde?  
Det får du, men vi rekommenderar alltid att du handlar inom ditt handelsområde.

Kan jag utöka mitt handelsområde?   
Det kan du, vi rekommenderar dig att kontakta oss så att vi tillsammans kan bestämma vilka värdepapper som ska ingå i ditt handelsområde. 

 

2. Kundkategorier

Kundkategorier är framtagna för att du ska få den information och rådgivning du behöver. Därför blir du tilldelad en kundkategori innan du kan handla med värdepapper. Det finns tre kategorier som grundar sig på objektiva kriterier.

Jämbördiga motparter
Andra institutioner, pensionsförvaltare och försäkringsbolag på finansmarknaden. 

Professionella placerare
Kunder som kontinuerligt handlar med värdepapper, valutor och derivat.

Icke professionella kunder
Kategorin innefattar alla övriga kunder inklusive privatkunder. 

Av kundkategorierna är icke professionella kunder de mest skyddade, professionella kunder mindre skyddade och jämbördiga motparter omfattas inte alls av reglerna för investerarskydd. 

Information om kundkategoriseringen (pdf 57 kb)

 

3. Bankens handelsvillkor

Du är skyddad av EU-regler när du handlar med värdepapper. Som kund har du det starkaste skyddet vad gäller information och rådgivning. De allmänna villkor och avtal som gäller för dig som kund när du handlar med värdepapper med banken hittar du här nedan. 

Allmänna bestämmelser för:
Depå
Depå (Investeringssparkonto)
Fonddepå

Allmänna villkor för:
Handel
Pensionssparavtal (IPS) 
Investeringssparkonto

Övrigt:
Prislista värdepappershandel
Information om egenskap och risker
Information om provisioner
Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning order
Lista över handelsplatser och samarbetsföretag (Execution Venues)

Handelsinformation och systematisk internhandelUnder länken handelsinformation hittar du information om handel – där banken är motpart – i aktier som inte är upptagna till handel på OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors samt Oslo Börs.

Under länken systematisk internhandel kan du se en översikt över utvalda likvida aktier – det vill säga aktier som har hög omsättning – samt banken kurser på dessa aktier.

Handelsinformation
Systematisk internhandel

 

4. Intressekonflikter

För att kunna skydda dig har vi tagit fram en skiftlig policy om intressekonflikter samt rutiner för att hantera dem. När du handlar med finansiella instrument eller nyttjar andra investeringstjänster hos oss kan vi, våra dotterbolag, medarbetare, andra personer som arbetar för banken eller andra kunder ha väsentliga intressen eller förbindelser som kan stå i konflikt med dina intressen.  

Med utgångspunkt i en policy har vi vidtagit åtgärder för att undvika att intressekonflikter skulle kunna komma att skada våra kunders intressen. Sådana åtgärder utgörs bland annat av informationsbarriärer, kontroll av och regler för anställda och information till våra kunder.

Var uppmärksam på att vi i vissa situationer kan vara tvungna att neka att utföra en investeringstjänst för att hantera en intresekonflikt korrekt. Om en sådan situation skulle inträffa är vi inte skyldiga att redogöra för orsaken till detta.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.