Fördröjda Fondordrar

Varför går inte min fondorder igenom? 

På grund av coronavirusets spridning över världen är det för närvarande turbulent på världens marknadsplatser. Det innebär att det ibland blir svårt att fastställa tillförlitliga priser på vissa värdepapper och därmed också på de fonder som handlar med sådana.  
När man inte kan beräkna en NAV-kurs för, det vill säga värdera, en fond går det inte att genomföra ordrar för andelar i fonden. Fonden är då handelsstoppad för att skydda befintliga andelsägare i fonden. 
Har du lagt en order för att köpa eller sälja andelar i en fond som sedan inte kan prissättas så kommer din order att ligga kvar i systemet och den kommer att genomföras så snart fonden får ett pris och fonden öppnar för handel.
Här nedan kan du se vilka fonder som handelsstoppats vilka dagar:
Lista på fonder
Här hittar du Share Holder Notice för Danske Investfonder

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.