Så har vi räknat ut siffrorna

Uträkningen visar en teoretisk prognos av värdet på en investering baserat på Danske Banks aktuella förväntningar på den generella utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Den nedre och övre avkastningen är uträknad med 95 procents konfidensintervall. Det innebär att det i modellen finns en sannolikhet på 5 procent för att avkastningen kommer att vara förhållandevis lägre/högre än den nedre/övre nivå som visas här.  Uträkningen är gjord utifrån en investering med medelhög risk och beskrivs mer detaljerat i nästa avsnitt. Man räknar med en årlig inflation på 2 procent.

Det är viktigt att tänka på att det handlar om antaganden och att det därför inte finns någon garanti för att värdet på din investering kommer att utvecklas precis som grafen visar. Avkastningen kan bli negativ.

Förväntningarna på enskilda tillgångsklassers avkastning är baserade på J.P. Morgans långsiktiga avkastningsprognoser. Volatiliteten är baserad på marknadernas historiska utveckling och Danske Banks egen riskmodell. Illustrationen visar prognosen för värdeutvecklingen i en fond med en långsiktig portfölj som innehåller både aktier och obligationer, och som motsvarar en medelhög risk där den strategiska allokeringen av tillgångar och obligationer utgör 50 procent vardera. När du sedan får din investeringsrekommendation tar vi också höjd för din ekonomiska situation. Därför kan du få en rekommendation på en lägre risk än den som används i grafen, även om du väljer samma tidshorisont och risk.

Uträkningen räknar inte in skatt och kostnader.  

Risktyper

Man kan inte investera utan risk.  När du investerar väljer du själv vilken risk du har möjlighet att ta. När du väljer din risknivå bestämmer du hur stora svängningar du vill att din investering ska kunna ha – åt båda hållen.  Mellan tummen och pekfingret kan vi säga att ju högre risk du väljer desto högre avkastning och förlust finns det utrymme för.  En hög risk bör därför som utgångspunkt kombineras med en lång tidshorisont eftersom en lång tidshorisont gör att en nedgång kan hämtas in genom senare ökningar. Uträkningen baseras på en investering med medelhög risk.

Du kan välja mellan fem olika risknivåer.

När du får en investeringsrekommendation kan denna vara baserad på den risknivå du vill ha i kombination med förväntad investeringshorisont och din ekonomiska situation.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.