Ska du ge ditt barn mer pengar när månadspengen är slut?

Nästan hälften av alla föräldrar gör det, enligt en ny undersökning genomförd av Ipsos.

Helt fel, menar experterna.

– Att ge mer pengar när de är slut är att göra ungdomarna en otjänst, säger Jennie Sandén, familjekonom på Danske Bank.

 

Att ge barn och unga veckopeng eller månadspeng är i grunden bra. Det är en viktig chans att lära sig hantera pengar, planera inköp och förhoppningsvis lära sig lite om sparande. Men för lektionen ska ha bästa effekt behövs ett konsekvent agerande från föräldrarnas sida, enligt sparekonom Jennie Sandén. Något som inte alltid verkar finnas.

Danske Banks nya undersökningen visar nämligen att 44 procent av svenska föräldrar skjuter till pengar vid behov och att endast 8 procent säger nej och håller i plånboken.

– För att lära ungdomar vikten av pengar behöver man också lära dem att när pengarna är slut, då är de slut. Att så många föräldrar ger både månadspeng och sedan ännu mer pengar när de är slut är att göra ungdomarna en otjänst. Risken är att man urholkar möjligheterna till en sund relation till pengar, säger Jennie Sandén, familjeekonom på Danske Bank Sverige.

Trots föräldrars generösa inställning till att bidra med mer pengar väljer 37 procent av ungdomar att vänta tills de får nästa månadspeng eller motsvarande.

”Oroväckande”

Men 25 procent väljer att fråga sina föräldrar om de kan få mer pengar så snart månadspengen tagit slut.

14 procent frågar istället sina föräldrar om ett lån. 2 procent väljer att ta ett SMS-lån när de har slut på pengar och 2 procent av ungdomar väljer att sälja fonder eller aktier när de har slut på kontot – något som kan vara negativt i ett långsiktigt perspektiv.

– Ser man till vad som händer när ungdomar får slut på pengar så är det oroväckande många som direkt säger att de frågar sina föräldrar om pengar. Här tror jag man som vuxen måste se till att vara konsekvent och inte varje gång pengarna tagit slut ge mer eller låna ut pengar till barnen. Det är viktigt att man kommer överens om vad pengarna ska räcka till och så långt som möjligt hålla sig till det, säger Jennie Sandén.

Tips för att ge ditt barn koll på pengar

1: Kom gemensamt överens om att när pengarna är slut så är de slut. Var konsekvent och skjut inte till mer pengar.

2 Gör en budget och titta på vad månadspengen ska räcka till.

3 Höj månadspengen och låt barnet betala vissa utgifter själv, exempelvis telefonräkningen och klädinköp.

4: Starta sparkonto i barnets namn från tidig ålder. För att uppmuntra ett sparande kan du till exempel matcha varje sparad 100-lapp eller ge en fiktiv ränta på 20 procent som gör sparandet spännande.

5: Acceptera att barn och unga begår ekonomiska misstag – det är viktiga lärotillfällen. Tillåt därför att barnet köper en onödig pryl som kanske går sönder för fort.

6: Spara till något tillsammans. Kanske kan ni spara till nästa års fotbollsläger, fickpengar på semesterresan eller en spelkonsol?

Ger digitala pengar sämre koll på ekonomin?

Unga anklagas ofta för att inte ha koll på ekonomin eftersom de betalar allt digitalt och inte använder kontanter. Men en undersökning genomförd av Ipsos, på uppdrag av Danske Bank, visar att unga visst har koll på ekonomin. De anser istället att kontanter ger sämre koll.

I undersökningen har både föräldrar och unga tillfrågats om sin privatekonomi och båda grupper anser sig ha lika bra koll på ekonomin.

Både ungdomar och vuxna använder digitala verktyg för att hålla koll på sin ekonomi, men 16-20 åringarna gör det i betydligt högre utsträckning. Närmare hälften av de vuxna använder ingen app eller digital tjänst alls. Motsvarande siffra bland ungdomarna är 33 procent.

En tredjedel av de vuxna tror att deras barn blir bättre på att hålla koll på sin ekonomi med hjälp av digitala hjälpmedel så som olika betalningsmetoder och appar/tjänster. En fjärdedel av de vuxna anser också att ungdomarna får bättre förståelse för pengars värde med hjälp av digitala verktyg.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.