Aktuella erbjudanden

 

Just nu har vi inget pågående erbjudande.

Erbjudande till aktieägarna i Biokraft

 

Till erbjudandet

Inbjudan till teckning av aktier i Senzime AB (publ)

Senzime utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem som förebygger komplikationer under och efter operation. Bolagets produktportfölj inkluderar TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi, för realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Senzimes produkter är drivna av unika algoritmer, som bygger på många års forskning. Affärsmodellen bygger på försäljning av monitorer till sjukhus och kliniker samt tillhörande engångssensorer som generar återkommande intäkter för Bolaget. Bolagets mål är att bidra till förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården.


- Teckningsperiod: 21 februari–7 mars 2023 kl 15:00.

- Handel i teckningsrätter: 21 februari–2 mars 2023.


Till erbjudandet

Nivika Fastigheter

Inbjudan till teckning av B-aktier i Nivika Fastigheter AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm 

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier  på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 1 000 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 3 december 2021.

Till erbjudandet

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo är ett fastighetsbolag som äger, uppför och aktivt förvaltar attraktiva bostäder i Sverige för långsiktigt ägande. Bolagets affärsidé är att, i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad, förvalta och förvärva bostadsfastigheter, företrädesvis med hyrespotential genom värdehöjande renoveringar, samt mark för nyproduktion av miljöcertifierade, kostnadseffektiva och egenutvecklade bostäder i träkonstruktion. Bolagets fastigheter är belägna från Trelleborg i söder till Sundsvall i norr och Visby i öst, och är indelade i fyra förvaltningsregioner; Syd, Mitt, Öst och Nord. Per den 30 september 2021 uppgick marknadsvärdet av fastighetsportföljen till cirka 7 405 MSEK och bestod av 5 367 hyreslägenheter i förvaltning och 1 397 hyreslägenheter i projektportföljen. 

Anmälningsperiod för allmänheten: 23 nov – 30 nov
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 23 nov – 1 dec

Fullständiga villkor framgår av prospektet.

 

Till prospektet

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.