Vinstsäkring

Många av våra kapitalskyddade placeringar utvecklas mycket bra långt innan löptiden gått ut. Då kan det ofta vara fördelaktigt att sälja och placera om i en ny kapitalskyddad placering – på så sätt säkrar du den orealiserade vinsten mot eventuella framtida nedgångar. Eftersom kapitalskyddet höjts med ett nytt nominellt belopp får din placering en lägre risk. Om du återinvesterar i en ny kapitalskyddad placering säkrar du inte bara vinsten utan du har även kvar en placering mot en intressant marknad.

Begränsa förlust
Om din placerings underliggande marknad fallit kraftigt kan det också vara lämplig att sälja i förtid. På samma sätt som en vinstsäkring kan du alltså göra en försäljning på andrahandsmarknaden och ta en begränsad förlust. Detta var vanligt under 2002 och i början av 2003 då världens aktiemarknader hade fallit kraftigt. Om aktierna i till exempel en IT-korg, som gavs ut i början av 2000, hade fallit med 70 procent hade motsvarade kapitalskyddad placering kanske endast fallit med 15 procent tack vare kapitalskyddet och dess övriga egenskaper. Att då sälja den kapitalskyddade placeringen och ta en begränsad förlust för att återinvestera kapitalet i en ny kapitalskyddad placering var en tilltalande lösning. På så sätt får du större möjlighet att ta del av framtida uppgångar på aktiemarknaden. Alternativet är att vänta löptiden ut och få tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen.

Att tänka på vid vinstsäkring av kapitalskyddad placering
Vid en vinstsäkring är valet av den underliggande marknaden av betydelse – vid en omplacering av en produkt med samma underliggande marknad behålls den geografiska fördelningen i portföljen, t.ex. kapitalskyddade placeringen Sverige mot en ny kapitalskyddad placering Sverige.

Om den underliggande marknaden skiljer sig åt vid en vinstsäkring bör du tänka på att den geografiska fördelningen kommer att ändras i din portfölj och att avkastningspotentialen kanske inte är den samma. Om en underliggande marknad byts mot en annat, till exempel aktier mot valutapar bör du tänka på att den förväntade avkastningen kan förändras avsevärt.

Vid en vinstsäkring bör du också tänka på att förfallodagen eventuellt ändras – du kanske har behov av det kapitalskyddade beloppet om exempelvis ett år. Du bör också vara medveten om skatteeffekterna som uppstår vid försäljningen.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.