Villkor och förbehåll

Slutliga villkor för emissioner avsedda för den svenska marknaden. 

Obligationsprogram för strukturerade obligationer

Danske Bank A/S ger genom sitt obligationsprogram för strukturerade obligationer (Structured Note programme) ut obligationer och andra löpande skuldförbindelser (gemensamt ”Obligationer”). Prospektet består av ett grundprospekt (Base Prospectus) som ska läsas tillsammans med tillägg till prospekt (Supplement), varje dokument som är del av grundprospektet genom hänvisning samt slutliga villkor (Final Terms) för respektive utgivna Obligationer

Villkor
Registreringsdokument
Tillägg till registreringsdokument
Sammanfattning och värdepappersnoter
Tillägg till sammanfattning och värdepappersnoter
MTN-program
Danske Bank - Grundprospekt
Danske Bank - Tillägg till Grundprospekt

Förbehåll

Aktieindexobligationer är värdepapper utgivna under Danske Bank A/S svenska MTN-program. Försäljning av obligationer, exempelvis aktieindexobligationer, kan i vissa länder vara begränsade av lag. Erbjudandet om aktieindexobligationer riktar sig endast till investerare som kan förvärva aktieindexobligationen utan att dess deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtaganden än de som följer av svensk rätt. Aktieindexobligationer erbjuds alltså inte till försäljning i till exempel USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.