Aktiehandel XL

Handla på Europas och USA:s största börser – till några av marknadens lägsta avgifter.

Beställ

Egenskaper

Aktiehandel XL är din internetdepå och används för alla dina värdepapper – såväl aktier och fonder som obligationer och aktieindexobligationer. I vår internetbank, Hembanken, får du en översikt över alla dina placeringar och tillgång till olika placeringsverktyg.

Handla på 17 börser i 15 länder 

Vi erbjuder aktiehandel på börserna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz, Frankrike, Portugal, USA (NYSE och NASDAQ) och Kanada. Du kan enkelt handla via Hembanken eller Danske Bank Aktieorder på telefon. 

Några av marknadens lägsta avgifter

Svenska och nordiska börserna: 0,10 procent eller minimum 79 kr.
Nordamerikanska börserna: 0,15 procent eller minimum 199 kr.

Så fungerar Aktiehandel XL

När vi mottagit din order vidarebefordras den omgående till aktuell marknadsplats, till exempel OMX Nordiska Börs. När affären gått igenom skickar vi en bekräftelse till dig i form av en avräkningsnota. Här finns information om antal, värdepapper, kurs, affärsbelopp och likviddag. På likviddagen regleras affärsbeloppet på ditt likvidkonto och aktuellt värdepapper bokas in/ut på din depå. 

OMX Nordiska Börs kan du läsa mer om handel på den svenska och nordiska marknaden.

Priser och villkor
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.