Gå till huvudinnehåll

Kvalitetshöjande tjänster för dig som investerar i fonder hos Danske Bank

Kvalitetshöjande tjänster

2018 infördes nya regler för värdepappersmarknaden, MiFID II. Bland annat regleras avgifter och provisioner i samband med investeringar i fondandelar. När du som kund investerar i en fond betalar du en årlig avgift som bland annat ska täcka kostnaderna för fonden. Den årliga avgiften kan även inkludera en så kallad förmedlingsprovision till den som distribuerar andelar i fonden. För att Danske Bank, ska få ta emot förmedlingsprovision, måste banken ge investeraren tillgång till kvalitetshöjande tjänster utöver de grundläggande tjänster som man har som kund.

När du investerar i fonder hos oss

Du som investerar i fonder hos Danske Bank har tillgång till tjänster som exempelvis vår digitala handelsplattform samt en årsrapport om dina investeringar. Investerar du i fonder som Danske Bank har ett förmedlingsavtal med och därför får förmedlingsprovisioner från, får du som investerare även tillgång till ytterligare tjänster.

Olika kvalitetshöjande tjänster när du investerar i fonder

Som investerare i fonder, som genererar förmedlingsprovision till Danske Bank, har du alltid tillgång till vårt utbud av noggrant utvalda fonder och möjlighet att från våra investeringsspecialister få råd kring sammansättningen av din fondportfölj. Dessutom kan du, beroende på storleken på dina investeringar, få tillgång till bland annat regelbunden marknadsöversikt, webbseminarier och utökad rådgivning.

Du betalar för dessa kvalitetshöjande tjänster via de årliga avgifterna du betalar för ditt fondinnehav. Förmedlingsprovisionen utgör en del av den totala avgiften. Du betalar på så vis för de kvalitetshöjande tjänsterna även om du väljer att inte använda dem.

Våra sex tjänstenivåer

Nedan kan du se våra sex olika tjänstenivåer och de tjänster som tillhandahålls på varje nivå. Din tjänstenivå bestäms av storleken på den totala förmedlingsprovision som Danske Bank får från de fonder du har investerat i.

Storleken på förmedlingsprovisionen beror på:

 • Hur stort belopp du har investerat i fonder
 • Vilka fonder du har investerat i, då förmedlingsprovisionen kan variera från fond till fond

Vi justerar din tjänstenivå varje månad, förutsatt att dina investeringar ger dig rätt till en högre tjänstenivå. Däremot avvaktar vi alltid i tre månader innan din tjänstenivå justeras ned. Vi informerar dig direkt när din tjänstenivå förändras. Du kan alltid kontrollera vilken tjänstenivå du har i Hembanken. De flesta kunderna tillhör tjänstenivå A eller B.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Våra 6 tjänstenivåer

Vilken tjänstenivå du som investerar i fonder tillhör på beror på storleken på förmedlingsprovisionen som Danske Bank mottar från de fonder du har investerat i. Merparten av förmedlingsprovisionen, cirka 70-80 procent, täcker kostnaden för tillgång till Danske Banks Fondutbud och löpande rådgivning (där priset varierar och baseras på hur mycket du investerar.) Du kommer alltid att ha tillgång till samtliga tjänster i tjänstenivåer under din tjänstenivå. Det innebär till exempel att om du tillhör tjänstenivå C, har du förutom tillgång till Investment Podcast även tillgång till Investment Insight från tjänstenivå B samt Fondutbud och löpande rådgivning från tjänstenivå A.

Document icon-info
Tjänstenivå
Fondutbud och löpande rådgivning
Investment Insight
Investment Podcast
Investment Webinar
Portföljgenomgång
Utökad portföljgenomgång
A
icon-info

Tjänstenivå A

Din tjänstenivå om Danske Bank får SEK 0 – SEK 3 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

0-3 499 SEK.
B
icon-info

Tjänstenivå B

Din tjänstenivå om Danske Bank får 3 500 – SEK 13 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

3 500-13 499 SEK.
C
icon-info

Tjänstenivå C

Din tjänstenivå om Danske Bank får 13 500 – SEK 30 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

13 500-30 499 SEK.
D
icon-info

Tjänstenivå D

Din tjänstenivå om Danske Bank får 30 500 – SEK 68 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

30 500-68 499 SEK.
E
icon-info

Tjänstenivå E

Din tjänstenivå om Danske Bank får 68 500 – SEK 130 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

68 500-130 499 SEK.
F
icon-info

Tjänstenivå F

Din tjänstenivå om Danske Bank får mer än SEK 130 500 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

> 130 500 SEK.

Kvalitetshöjande tjänster

 • Fondutbud och löpande rådgivning

  Du får tillgång till vårt utbud av noggrant utvalda fonder. Vårt fondutbud består av fonder från både Danske Invest, Danske Banks fondbolag, men också fonder från andra externa leverantörer.

  Du kan även få löpande rådgivning om hur dina fondinvesteringar passar just din investeringsprofil, din riskaptit och tidshorisont för placeringen och om du borde göra justeringar i dina investeringar. Våra rekommendationer till dig är baserade på Danske Banks modellportföljer som återspeglar vår nuvarande avkastningsförväntning för finansiella marknader. I Hembanken kan du få en översikt över alla fonder i vårt fonderutbud och du kan alltid se vilka av de fonder som vi för närvarande tycker är särskilt attraktiva att investera i förutsatt att de passar din investeringsprofil.

  Du får även tillgång till vår elektroniska handelsplattform i Hembanken där du kan köpa och sälja fondandelar från vårt fondutbud. Här finner du även information om fonderna såsom historisk utveckling, avgifter, rating hos Morningstar mm. För den som vill så kan man även köpa och sälja fonder i mobilbanken.

  Allt detta finns tillgängligt för samtliga våra placeringskunder.

 • Investment Insight

  Fyra gånger om året får du vår rapport som ger dig en djupare inblick i utvecklingen på finansmarknaderna. Rapporten innehåller också information om var Danske Banks investeringsspecialister för närvarande ser de mest attraktiva investeringsmöjligheterna och de största riskerna. Rapporten ska ge dig en solid grund för att kunna fatta beslut om dina investeringar i fonder.

 • Investment Podcast

  Sex gånger per år får du tillgång till en podcast, där Danske Banks investeringsspecialister fokuserar på ett aktuellt ämne för att ge dig information och förhoppningsvis öka din kunskap om investeringar.

 • Investment Webinar

  För att hålla dig uppdaterad kring potentiella investeringsmöjligheter, inbjuds du två gånger per år till ett webinar där Danske Banks investeringsspecialister tittar närmare på aktuella frågor och presenterar bankens förväntningar på finansmarknaderna. Du har också möjlighet att ställa frågor till våra experter under varje webinar. Experterna fokuserar på fonder och exempelvis kan någon av bankens portföljförvaltare bjudas in för att berätta om en specifik fond.

 • Portföljgenomgång

  En gång om året bjuder vi in dig till en genomgång och granskning av dina fondinvesteringar. Tillsammans med en investeringsrådgivare går du igenom din ekonomiska situation och dina behov samt ser om din portfölj fortfarande matchar din investeringsprofil. Vi ger specifika rekommendationer för ändringar utifrån Danske Banks modellportföljer, som är baserade på våra aktuella avkastningsförväntningar för de finansiella marknaderna.

 • Utökad portföljgenomgång

  Fyra gånger om året bjuder vi in dig till en genomgång och granskning av dina fondinvesteringar. Tillsammans med en investeringsrådgivare går du igenom din ekonomiska situation och dina behov och ser om din portfölj fortfarande matchar din investeringsprofil. Vi ger specifika rekommendationer för ändringar utifrån Danske Banks modellportföljer, som är baserade på våra aktuella avkastningsförväntningar för de finansiella marknaderna.

FAQ OM FÖRMEDLINGSPROVISIONER

 • Vad är förmedlingsprovisioner?  

  Vad är förmedlingsprovisioner?  

  Förmedlingsprovisioner är en betalning till Danske Bank från fonder som Danske Bank har ett förmedlingsavtal med. Se en översikt över fonderna här. Vi får förmedlingsprovisioner för att bland annat kunna ge dig tillgång till ett antal ytterligare rådgivningsrelaterade investeringstjänster som fonder inte kan erbjuda. En del av förmedlingsprovisionerna är ersättning till Danske Bank för att vi förmedlar fonderna.

 • Hur stor är förmedlingsprovisionen?

  Hur stor är förmedlingsprovisionen?

  Förmedlingsprovision utgör en årlig procentsats av det belopp du har investerat i fonder - de varierar från fond till fond och beror på det avtal Danske Bank har med den enskilda fonden. Du kan se en översikt över procentsatserna här. När du investerar i en fond informeras du alltid om procentsatsen för förmedlingsprovision i fonden. I din årliga investeringsrapport, som skickas varje år i samband med årsskiftet, kan du se hur mycket av de totala avgifterna för dina fonder som utgörs av förmedlingsprovisioner i kronor (SEK).

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.