Kvalitetshöjande tjänster för dig som investerar i fonder hos Danske Bank

Kvalitetshöjande tjänster

2018 infördes nya regler för värdepappersmarknaden, MiFID II. Bland annat regleras avgifter och provisioner i samband med investeringar i fondandelar. När du som kund investerar i en fond betalar du en årlig avgift som bland annat ska täcka kostnaderna för fonden. Den årliga avgiften kan även inkludera en så kallad förmedlingsprovision till den som distribuerar andelar i fonden. För att Danske Bank, ska få ta emot förmedlingsprovision, måste banken ge investeraren tillgång till kvalitetshöjande tjänster utöver de grundläggande tjänster som man har som kund.

När du investerar i fonder hos oss

Du som investerar i fonder hos Danske Bank har tillgång till tjänster som exempelvis vår digitala handelsplattform samt en årsrapport om dina investeringar. Investerar du i fonder som Danske Bank har ett förmedlingsavtal med och därför får förmedlingsprovisioner från, får du som investerare även tillgång till ytterligare tjänster.

Olika kvalitetshöjande tjänster när du investerar i fonder

Som investerare i fonder, som genererar förmedlingsprovision till Danske Bank, har du alltid tillgång till vårt utbud av noggrant utvalda fonder och möjlighet att från våra investeringsspecialister få råd kring sammansättningen av din fondportfölj. Dessutom kan du, beroende på storleken på dina investeringar, få tillgång till bland annat regelbunden marknadsöversikt, webbseminarier och utökad rådgivning.

Du betalar för dessa kvalitetshöjande tjänster via de årliga avgifterna du betalar för ditt fondinnehav. Förmedlingsprovisionen utgör en del av den totala avgiften. Du betalar på så vis för de kvalitetshöjande tjänsterna även om du väljer att inte använda dem.

Våra sex tjänstenivåer

Nedan kan du se våra sex olika tjänstenivåer och de tjänster som tillhandahålls på varje nivå. Din tjänstenivå bestäms av storleken på den totala förmedlingsprovision som Danske Bank får från de fonder du har investerat i.

Storleken på förmedlingsprovisionen beror på:

  • Hur stort belopp du har investerat i fonder
  • Vilka fonder du har investerat i, då förmedlingsprovisionen kan variera från fond till fond

Vi justerar din tjänstenivå varje månad, förutsatt att dina investeringar ger dig rätt till en högre tjänstenivå. Däremot avvaktar vi alltid i tre månader innan din tjänstenivå justeras ned. Vi informerar dig direkt när din tjänstenivå förändras. Du kan alltid kontrollera vilken tjänstenivå du har i Hembanken. De flesta kunderna tillhör tjänstenivå A eller B.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Våra 6 tjänstenivåer

Vilken tjänstenivå du som investerar i fonder tillhör på beror på storleken på förmedlingsprovisionen som Danske Bank mottar från de fonder du har investerat i. Merparten av förmedlingsprovisionen, cirka 70-80 procent, täcker kostnaden för tillgång till Danske Banks Fondutbud och löpande rådgivning (där priset varierar och baseras på hur mycket du investerar.) Du kommer alltid att ha tillgång till samtliga tjänster i tjänstenivåer under din tjänstenivå. Det innebär till exempel att om du tillhör tjänstenivå C, har du förutom tillgång till Investment Podcast även tillgång till Investment Insight från tjänstenivå B samt Fondutbud och löpande rådgivning från tjänstenivå A.

Document icon-info
Tjänstenivå
Fondutbud och löpande rådgivning
Investment Insight
Investment Podcast
Investment Webinar
Portföljgenomgång
Utökad portföljgenomgång
A
icon-info

Tjänstenivå A

Din tjänstenivå om Danske Bank får SEK 0 – SEK 3 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

0-3 499 SEK.
B
icon-info

Tjänstenivå B

Din tjänstenivå om Danske Bank får 3 500 – SEK 13 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

3 500-13 499 SEK.
C
icon-info

Tjänstenivå C

Din tjänstenivå om Danske Bank får 13 500 – SEK 30 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

13 500-30 499 SEK.
D
icon-info

Tjänstenivå D

Din tjänstenivå om Danske Bank får 30 500 – SEK 68 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

30 500-68 499 SEK.
E
icon-info

Tjänstenivå E

Din tjänstenivå om Danske Bank får 68 500 – SEK 130 499 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

68 500-130 499 SEK.
F
icon-info

Tjänstenivå F

Din tjänstenivå om Danske Bank får mer än SEK 130 500 årligen i förmedlingsprovision från fonderna du har investerat i.

> 130 500 SEK.

Kvalitetshöjande tjänster

FAQ OM FÖRMEDLINGSPROVISIONER

  • Vad är förmedlingsprovisioner?  

    Förmedlingsprovisioner är en betalning till Danske Bank från fonder som Danske Bank har ett förmedlingsavtal med. Se en översikt över fonderna här. Vi får förmedlingsprovisioner för att bland annat kunna ge dig tillgång till ett antal ytterligare rådgivningsrelaterade investeringstjänster som fonder inte kan erbjuda. En del av förmedlingsprovisionerna är ersättning till Danske Bank för att vi förmedlar fonderna.

  • Hur stor är förmedlingsprovisionen?

    Förmedlingsprovision utgör en årlig procentsats av det belopp du har investerat i fonder - de varierar från fond till fond och beror på det avtal Danske Bank har med den enskilda fonden. Du kan se en översikt över procentsatserna här. När du investerar i en fond informeras du alltid om procentsatsen för förmedlingsprovision i fonden. I din årliga investeringsrapport, som skickas varje år i samband med årsskiftet, kan du se hur mycket av de totala avgifterna för dina fonder som utgörs av förmedlingsprovisioner i kronor (SEK).

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.