Aktiv kapitalportfölj

En kapitalförvaltningstjänst som passar dig som efterfrågar en selektivt utvald och aktivt förvaltad portfölj. Kontakta din rådgivare så får du hjälp med att ta fram en portfölj som passar din riskprofil.

Vi förvaltar – du väljer riskprofil

Med Aktiv Kapitalportfölj överlåter du det löpande förvaltningsansvaret åt oss. Vi förvaltar ditt kapital enligt den av bankens portföljer som bäst passar din riskprofil. Din personliga riskprofil tas fram i ett möte tillsammans med din rådgivare.

Passar dig som inte har tid

Aktiv Kapitalportfölj passar dig som anser att du inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar i portföljen.

Portföljerna sätts samman av upp till fem olika delar:

1. Alternativ portfölj som består av alternativa fonder
2. Svensk aktieportfölj som består av enskilda aktier eller aktiefonder
3. 
Utländsk aktieportfölj som består av aktiefonder
4. Kreditportfölj som består av kreditfonder
5. 
Ränteportfölj som består av räntefonder

Läs mer om våra portföljer

 • Portföljer

  Portföljer

  Aktiv Kapitalportfölj – Fonder
  Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt i fonder.

  Aktiv Kapitalportfölj – Global
  Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Den svenska aktiedelen består av enskilda aktier och övriga investeringar görs i fonder.

  Aktiv Kapitalportfölj – Sverige
  Portföljen investerar i Sverige. Aktiedelen består av enskilda aktier medan räntedelen investeras i fonder.

  Aktiv Kapitalportfölj – Alternativa fonder
  Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Samtliga investeringar, inklusive alternativa, görs i fonder.

  Aktiv Kapitalportfölj – Alternativa
  Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Den svenska aktiedelen består av enskilda aktier och övriga investeringar, inklusive alternativa, görs i fonder.

  Aktiv Kapitalportfölj – Allokering
  Portföljen investerar såväl i Sverige som globalt. Den svenska aktiedelen består av enskilda aktier och övriga investeringar, inklusive alternativa, görs i fonder. Investeringsstrategin för Aktiv Kapitalportfölj Allokering bygger på modeller med syfte att optimera en långsiktig portfölj. Optimering av portföljen sker genom att förvaltaren över tiden ändrar vikterna för de olika tillgångsklasserna i portföljen, detta utifrån den syn Danske Bank har på tillgångsslagens framtida utveckling. Det innebär i sin tur att risknivån i portföljen inte är konstant över tiden, utan att förvaltaren har möjlighet att ändra strategin inom ett givet allokeringsintervall.

 • Svensk aktieportfölj

  Svensk aktieportfölj

  Den svenska aktieportföljen består antingen av aktiefonder eller enskilda aktier beroende på vilken av våra portföljer du väljer. Tar du den variant som innehåller enskilda svenska aktier så består portföljen av ca 12 aktier som förvaltas aktivt. Vår strävan är att skapa en portfölj med en exponering mot flera branscher för att nå en god riskspridning. I aktievalen tas även hänsyn till exempelvis utsikter för respektive bransch och bolag samt aktiens likviditet.
 • Utländsk aktieportfölj

  Utländsk aktieportfölj

  Den utländska aktieportföljen består av utvalda aktiefonder. Investeringar sker i de fonder som våra analytiker bedömer som mest intressanta i sin kategori. Portföljen förvaltas aktivt, både vad gäller fördelning mellan marknader och fonder.
 • Kreditportfölj

  Kreditportfölj

  Kreditportföljen består av utvalda kreditobligationer. Portföljen är en kombination av de kreditfonder som vi bedömer ger den bästa förväntade avkastningen. Vid val av fonder tas hänsyn till förvaltarens förmåga att skapa bättre avkastning än genomsnittet i sin kategori samt vår syn på vilken löptid som portföljen ska ha.
 • Ränteportfölj

  Ränteportfölj

  Ränteportföljen består av utvalda räntefonder. Portföljen är en kombination av de räntefonder som vi bedömer ger den bästa förväntade avkastningen. Vid val av fonder tas hänsyn till förvaltarens förmåga att skapa bättre avkastning än genomsnittet i sin kategori samt vår syn på vilken löptid som portföljen skall ha.