Guard Therapeutics

 

”Inbjudan till teckning av aktier i Guard Therapeutics International AB (publ)”
”Teckningsperiod: 15 november – 29 november 2021 kl. 15.00”

 

Inbjudan till teckning av aktier i Guard Therapeutics International AB (publ) ”Guard Therapeutics” företrädesemission i enlighet med villkoren angivna i föreliggande prospekt.

Den som på avstämningsdagen den 11 november 2021 äger aktier i Guard Therapeutics erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie.

För att teckna aktier i företrädesemissionen till kursen 1,40 kronor, krävs sju (7) teckningsrätter för teckning av tre (3) nya aktier.
 
Teckning av aktier sker mellan 15 november och 29 november 2021 kl. 15.00.

Handel med teckningsrätter sker mellan 15 november och 24 november 2021.