Utestående strukturerade placeringar


Strukturerade placeringar Corporate actions, övrigt Återbetalningsdag Broschyr Villkor
DDBO SE48 Global Framtid 2022-10-22 SE48 SE48
DDBO SE2A Ett Grönt Europa Tillväxt 2021-07-05 SE2A SE2A
DDBO SE2B Global Tillväxt 2022-07-05 SE2B SE2B
DDBO 549 A Sydeuropa Tillväxt 2021-02-16 549 A-D 549 A
DDBO 549 B Emerging Markets Tillväxt 2021-02-16 549 A-D 549 B
DDBO 548 D Europa Bas 2021-12-01 548 A-E 548 D
DDBO 547 D Europa Bas 2021-10-13 547 A-E 547 D
DDBO 545 D Europa Bas 2021-07-12 545 A-E 545 D
DDBO 544 D Europa Bas 2021-06-11 544 A-F 544 D
DDBO 543 D Europa Bas 2021-04-26 543 A-E 543 D
DDBO 543 E Europa Tillväxt 2021-04-26 543 A-E 543 E
DDBO 542 D Europa Bas 2021-03-17 542 A-E 542 D
DDBO 542 E Europa Tillväxt 2021-03-17 542 A-E 542 E
DDBO 540 E Globala Bolag Bas 2021-12-10 540 E-F 540 E
DDBO 101 Global 2021-02-16 101 101
DDBO 100 Global 2020-12-01

DDBO 102 Global 2021-03-29 102
DDBO SE1B 2021-05-27
Danske Bank DDBO 550A – Sydeuropa Tillväxt 2021-03-29550A550A
Danske Bank DDBO SE15 ETT Grönt Europa Tillväxt 2021-05-17SE15SE15
Danske Bank Global Trygghet SE36 2022-09-06SE36SE36
Danske Bank DDBO SE5B Europa Tillväxt 2022-01-05SE5B SE5B 
Danske Bank DDBO SE5C Global Tillväxt 2022-01-05SE5C SE5C 
Danske Bank DDBO SE6B Europa Tillväxt 2022-02-20SE6B SE6B 
Danske Bank DDBO SE7A Sverige 2022-03-24SE7A SE7A
Danske Bank DDBO SE8B 2022-05-12SE8BSE8B
Danske Bank DDBO SE8C 2022-05-12SE8CSE8C
Danske Bank DDBO SE91 EUROPA 2022-09-05SE91 SE91 
Danske Bank DDBO SE98 2022-10-17SE98SE98
Danske Bank DDBO SE9A   2022-06-30SE9ASE9A
DDBO SEA5 2022-11-28SEA5SEA5
DDBO SEA6 2022-11-28SEA6SEA6
DDBO SEBC Norden 2021-03-22SEBC SEBC
DDBO SEBD Global 2021-03-22SEBD SEBD
DDBO SEBE Europa  2021-03-22SEBE SEBE
DDBO SECA Europa Hållbar 2023-05-02
SECA
DDBO SECB Sverige 2022-05-02 SECB
DDBO SECC Global 2021-05-02 SECC
DDBO SED6 Europa Bas 2024-06-12SED6SED6
DDBO SED7 Europa Tillväxt 2021-06-12SED7SED7
DDBO SED8 Global Hållbar Tillväxt 2023-06-12SED8
SED8
DDBO SED9 Sverige Tillväxt 2022-06-12SED9SED9
DDBO SEDE Sverige Tillväxt 2021-07-10SEDESEDE
DDBO SEDD Europa Hållbar Tillväxt 2023-07-10SEDDSEDD
DDBO SEDF Global Hållbar Bas 2023-07-10SEDFSEDF
DDBO SEE4 Global Tillväxt 2021-09-11SEE4SEE4
DDBO SEE5 Europa Hållbar Tillväxt 2022-09-11SEE5SEE5
DDBO SEE7 Europa Tillväxt 2023-10-16SEE7SEE7
DDBO SEE8 Sverige Tillväxt 2021-10-16SEE8SEE8
DDBO SEE9 Global Hållbar Tillväxt2021-10-16SEE9SEE9
DDBO SEF2 Global Tillväxt 2021-11-20SEF2SEF2
DDBO SEF3 Norden Tillväxt 2021-11-20SEF3SEF3
DDBO SEF4 Europa Hållbar Tillväxt 2023-11-20SEF4SEF4
DDBO SEF5 Europa Bas2023-11-27SEF5SEF5
DDBO SEF7 Global Hållbar Tillväxt 2021-12-21SEF7SEF7
DDBO SEF8 Sverige Tillväxt 2021-12-21SEF8SEF8
DDBO SR8 Europa Ränta Bas 2023-11-27SR8SR8
Danske SEF10 Europa Hållbar Tillväxt 2022-02-19SEF10SEF10
Danske SEF11 Global Bas 2024-02-19SEF11SEF11
Danske SEH1 Emerging Markets Asien Tillväxt 2024-03-26SEH1SEH1
Danske SEH2 Europa Bas 2024-03-26SEH2SEH2
Danske SEH3 Global Hållbar Tillväxt 2022-03-26SEH3SEH3
DDBO SC79 Kreditobligation Investment Grade Europa  2023-07-09 SC79  SC79
DDBO 08P2 Global Tillväxt 2022-09-17 08P2  08P2
Global Bas Tak 08RO 
08RO08RO
Europa Hållbar Tillväxt 08QQ 2022-10-2208QQ08QQ
Sverige Tillväxt 08QP 2022-10-2208QP08QP
 

Credit Event Notice - Europcar Mobility Group - Appendix 1
Credit Event Notice - Europcar Mobility Group - Appendix 2
Credit Event Notice - SAS
Credit Event Notice - SAS - Appendix 1
Credit Event Notice - SAS - Appendix 2

Credit Event Notice - Selecta Group - Appendix 1
Credit Event Notice - Selecta Group - Appendix 2

Credit Event Notice - Pizzaexpress - Appendix 1
Credit Event Notice - Pizzaexpress - Appendix 2

Credit Event Notice - HEMA Bondco - Appendix 1
Credit Event Notice - HEMA Bondco - Appendix 2

Credit Event Notice - Matalan Finance - Appendix 1
Credit Event Notice - Matalan Finance - Appendix 2

Credit Event Notice - Noble Corporation - Appendix 1
Credit Event Notice - Noble Corporation - Appendix 2

Credit Event Notice - Chesapeake Energy Corporation - Appendix 1
Credit Event Notice - Chesapeake Energy Corporation - Appendix 2


Credit Event Notice - California Resources Corporation - Appendix 1
Credit Event Notice - California Resources Corporation - Appendix 2

Credit Event Notice - Hertz - Appendix 1
Credit Event Notice - Hertz - Appendix 2

Credit Event Notice - J. C. Penney Company - Appendix 1
Credit Event Notice - J. C. Penney Company - Appendix 2

Credit Event Notice - Neiman Marcus Group - Appendix 1
Credit Event Notice - Neiman Marcus Group - Appendix 2

Credit Event Notice - Diamond Offshore Drilling - Appendix 1
Credit Event Notice - Diamond Offshore Drilling - Appendix 2

Credit Event Notice - Frontier Communications Corporation- Appendix 1
Credit Event Notice - Frontier Communications Corporation- Appendix 2

Credit Event Notice Whiting Petroleum Corporation Appendix 1

Credit Event Notice Whiting Petroleum Corporation Appendix 2
Credit Event Notice The McClatchy Company Appendix 1

Credit Event Notice The McClatchy Company Appendix 2

Credit Event Notice Dean Foods Appendix 1

Credit Event Notice Dean Foods Appendix 2

Credit Event Notice Thomas Cook Appendix 1

Credit Event Notice Thomas Cook Appendix 2

Credit Event Notice Top Gun Realisations 61 Ltd

Credit Event Notice Top Gun Appendix 1

Credit Event Notice Top Gun Appendix 2

Credit Event Notice Windstream Services LLC - Appendix 1

Credit Event Notice Windstream Services LLC - Appendix 2

Credit Event Notice - Parker Drilling Company - Appendix 1

Credit Event Notice - Parker Drilling Company - Appendix 2

Credit Event Notice Astaldi S.p.A Appendix 1

Credit Event Notice Astaldi S.p.A Appendix 2

Credit Event Notice Appendix 1

Credit Event Notice Appendix 2

Credit Event Notice Appendix 1

Credit Event Notice - New Look Senior Issuer plc - Appendix 2

Credit Event Notice Appendix 1

Credit Event Notice - Rallye SA - Appendix 2

Credit Event Notice - Norske Skog

Credit Event Notice - Portugal Tel

Credit Event Notice - Grupo Isolux

Credit Event Notice - Weatherford International - Appendix 1

Credit Event Notice - Weatherford International - Appendix 2

Credit Event Notice - SE - Appendix 1

Credit Event Notice - SE - Appendix 2


   
         

2021-03-22
2021-03-22