Utestående strukturerade placeringar


Strukturerade placeringar Corporate actions, övrigt Återbetalningsdag Broschyr Villkor
USA Tillväxt SE4F 2019-11-29 SE4F SE4F
Globala Läkemedelsbolag Tillväxt SE50 2019-11-29 SE50 SE50
Global Infrastruktur Tillväxt SE51 2022-11-29 SE51 SE51
DDBO SE44 Sverige Tillväxt 2019-10-18 SE44 SE44
DDBO SE49 Global Tillväxt 2019-10-18 SE49 SE49
DDBO SE48 Global Framtid 2022-10-22 SE48 SE48
DDBO SE2A Ett Grönt Europa Tillväxt 2021-07-05 SE2A SE2A
DDBO SE2B Global Tillväxt 2022-07-05 SE2B SE2B
DDBO SE2C USA Tillväxt 2019-07-05 SE2C SE2C
DDBO SE2D Sverige Tillväxt 2019-07-05 SE2D SE2D
DDBO 549 A Sydeuropa Tillväxt 2021-02-16 549 A-D 549 A
DDBO 549 B Emerging Markets Tillväxt 2021-02-16 549 A-D 549 B
DDBO 549 C Norden Tillväxt 2019-02-18 549 A-D 549 C
DDBO 549 D Europa Tillväxt 2019-02-18 549 A-D 549 D
DDBO 548 A Sydeuropa Tillväxt 2020-11-17 548 A-E 548 A
DDBO 548 B USA Tillväxt 2018-12-03 548 A-E 548 B
DDBO 548 C Sverige Tillväxt 2018-12-03 548 A-E 548 C
DDBO 548 D Europa Bas 2021-12-01 548 A-E 548 D
DDBO 548 E Europa Tillväxt 2018-12-03 548 A-E 548 E
DDBO 547 A Global Infrastruktur Tillväxt 2020-10-13 547 A-E 547 A
DDBO 547 B USA Tillväxt 2018-10-15 547 A-E 547 B
DDBO 547 C Sverige Tillväxt 2018-10-15 547 A-E 547 C
DDBO 547 D Europa Bas 2021-10-13 547 A-E 547 D
DDBO 547 E Europa Tillväxt 2018-10-15 547 A-E 547 E
DDBO 545 A Global Infrastruktur Tillväxt 2020-07-09 545 A-E 545 A
DDBO 545 D Europa Bas 2021-07-12 545 A-E 545 D
DDBO 544 A Global Infrastruktur Tillväxt 2020-06-12 544 A-F 544 A
DDBO 544 D Europa Bas 2021-06-11 544 A-F 544 D
DDBO 543 D Europa Bas 2021-04-26 543 A-E 543 D
DDBO 543 E Europa Tillväxt 2021-04-26 543 A-E 543 E
DDBO 542 D Europa Bas 2021-03-17 542 A-E 542 D
DDBO 542 E Europa Tillväxt 2021-03-17 542 A-E 542 E
DDBO 540 C Europa Bas 2019-12-10 540 A-C 540 C
DDBO 540 D Europa Tillväxt 2019-12-10 540 E-F 540 D
DDBO 540 E Globala Bolag Bas 2021-12-10 540 E-F 540 E
DDBO 539 B Sverige Tillväxt 2019-10-22 539 A-D 539 B
DDBO 539 C Europa Bas 2019-10-22 539 A-D 539 C
DDBO 539 D Europa Tillväxt 2019-10-22 539 A-D 539 D
DDBO 538 A Sverige Bas 2019-09-17 538 A-C 538 A
DDBO 538 B Sverige Tillväxt 2019-09-17 538 A-C 538 B
DDBO 538 C Europa Tillväxt 2019-09-17 538 A-C 538 C
DDBO 537 A Sverige Bas 2019-07-09 537 A-D 537 A

DDBO 537 B Europa Bas

2019-07-09 537 A-D 537 B
DDBO 537 C Europa Tillväxt 2019-07-09 537 A-D 537 C
DDBO 537 D Asien Tillväxt 2019-07-09 537 A-D 537 D
DDBO 537 E Danske Invest Horisont Aktie 2019-07-09
DDBO 537 F Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning 2019-07-09
DDBO 413 Kreditobligation Stena 2019-04-09 413
Danske Bank DDBO 412 Kreditindexbevis 2020-07-20412412 
DDBO 411 Kreditobligation Stena 2020-10-20 411 411
DDBO 410 Kreditobligation Stena 2020-07-20 410 410
DDBO 408 Kreditobligation Stena 2020-07-20 408 408
DDBO 407 Kreditindexbevis 2020-01-20407 407
DDBO 406 Kreditobligation Stena 2020-01-20 406 406
DDBO 405 Kreditindexbevis 2020-01-20 405 405
DDBO 403 Kreditobligation Stena 2020-01-20 403 403
Danske Bank DDBO 238 Kurvbrantning 2019 2019-06-13238238  
DDBO 101 Global 2021-02-16 101 101
DDBO 100 Global


 
Danske Bank DDBO 550A – Sydeuropa Tillväxt 2021-03-29550A550A
Danske Bank DDBO 550B 2019-03-29550B550B
Danske Bank DDBO 550C 2019-03-29550C550C
Danske Bank DDBO SE15 ETT Grönt Europa Tillväxt 2021-05-17SE15SE15
Danske Bank DDBO SE16 Europa Tillväxt 2019-05-17SE16 SE16
Danske Bank DDBO SE18 Sverige Tillväxt 2019-05-17SE18 SE18
Danske Bank Sverige Tillväxt SE35 2019-09-06SE35SE35
Danske Bank Global Trygghet SE36 2022-09-06SE36SE36
Danske Bank DDBO SE5A Sverige Tillväxt 2020-01-05SE5A SE5A 
Danske Bank DDBO SE5B Europa Tillväxt 2022-01-05SE5B SE5B 
Danske Bank DDBO SE5C Global Tillväxt 2022-01-05SE5C SE5C 
Danske Bank DDBO SE6A Sverige Tillväxt 2020-02-20SE6A SE6A 
Danske Bank DDBO SE6B Europa Tillväxt 2022-02-20SE6B SE6B 
Danske Bank DDBO SE7A Sverige 2022-03-24SE7A SE7A
Danske Bank DDBO SE7B Europa 2020-03-24SE7B SE7B 
Danske Bank DDBO SE8A 2020-05-12SE8ASE8A
Danske Bank DDBO SE8B 2022-05-12SE8BSE8B
Danske Bank DDBO SE8C 2022-05-12SE8CSE8C
Danske Bank DDBO SE91 EUROPA 2022-09-05SE91 SE91 
Danske Bank DDBO SE92 USA 2020-09-05SE92SE92
Danske Bank DDBO SE98 2022-10-17SE98SE98
Danske Bank DDBO SE99 2020-10-17SE99SE99
Danske Bank DDBO SE9A   2022-06-30SE9ASE9A
Danske Bank DDBO SE9B 2020-06-30SE9BSE9B
DDBO SEA5 2022-11-28SEA5SEA5
DDBO SEA6 2022-11-28SEA6SEA6
DDBO SEB6 2020-01-02SEB6SEB6
DDBO SEB7 2020-01-02SEB7SEB7
 

Credit Event Notice Appendix 1

Credit Event Notice Appendix 2

Credit Event Notice Astaldi S.p.A Appendix 1

Credit Event Notice Astaldi S.p.A Appendix 2