Aktuella erbjudanden

Kapitalskyddade placeringar på intressanta marknader – till begränsad risk.


Emerging Markets Asien Tillväxt SEH1

 • Följer kursutvecklingen av två asiatiska index
 • 5 års löptid
 • Deltagandegrad: 120 % (lägst 105%)
 • Emissionskurs: 110 % av nominellt belopp

Teckna i Hembanken

Läs mer i vår broschyr
Läs mer i vårt faktablad

Europa Bas SEH2

 • Följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier
 • 5 års löptid
 • Deltagandegrad: 100 % (lägst 80 %)
 • Emissionskurs: 100 % av nominellt belopp

Teckna i Hembanken

Läs mer i vår broschyr 
Läs mer i vårt faktablad 

Global Hållbar Tillväxt SEH3

 • Följer kursutvecklingen av ett globalt index med hållbarhetsinriktning 
 • 3 års löptid
 • Deltagandegrad: 185 % (lägst 170 %)
 • Emissionskurs: 110 % av nominellt belopp

Teckna i Hembanken

Läs mer i vår broschyr
Läs mer i vårt faktablad 

Emerging Markets Asien Tillväxt SEH1

 • Följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier
 • 5 års löptid
 • Deltagandegrad: 120 % (lägst 105%)
 • Emissionskurs: 110 % av nominellt belopp

Teckna i Hembanken

Läs mer i vår broschyr
Läs mer i vårt faktablad

Fullständiga villkor

De kapitalskyddade placeringarna emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning Emerging Markets Asien Tillväxt SEH1

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning Europa Bas SEH2

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning Global Hållbar Tillväxt SEH3 

Grundprospekt och prospekttillägg