Aktuella erbjudanden

Kapitalskyddade placeringar på intressanta marknader – till begränsad risk.

För tillfället har vi inga aktuella erbjudanden av kapitalskyddade placeringar, mer information kring erbjudanden kommer under 2020. Har du frågor kring placeringar, vänligen kontakta din rådgivare.

Globala  Konsumentvaror Tillväxt 08WS 

  • Följer kursutvecklingen av tio utvalda globala konsumentbolagsaktier
  • 4 års löptid
  • Deltagandegrad: 130 % (lägst 115%)*
  • Emissionskurs:  110% av nominellt belopp

Kontakta din rådgivare för att ta del av erbjudandet.
*Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 30 december 2019.
Läs mer i vår broschyr
Läs mer i vårt faktablad

USA Tillväxt 08WQ

  • Följer kursutvecklingen av tio utvalda amerikanska aktier 
  • 4 års löptid
  • Deltagandegrad: 130 % (lägst 115%)*
  • Emissionskurs: 110 % av nominellt belopp

Kontakta din rådgivare för att ta del av erbjudandet.
*Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 30 december 2019.
Läs mer i vår broschyr

Läs mer i vårt faktablad

Fullständiga villkor

De kapitalskyddade placeringarna emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Grundprospekt och prospekttillägg