KapitalFlex

KapitalFlex ger dig eller ditt företag en möjlighet att placera i ett brett utbud av fonder på ett skattemässigt fördelaktigt sätt. Du kan kostnadsfritt byta fonder utan att tänka på eventuella skatteeffekter. Ingen kapitalvinstskatt utgår. I stället belastas försäkringen av avkastningsskatt. För löpande månadssparande är minsta belopp 10 000 kr.


Fördelar

Du kan när som helst själv byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter och avgifter. Du kan också be din försäkringsrådgivare att göra byten.

KapitalFlex är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt.

Du bestämmer vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagarförordnande. Du bestämmer också när pengarna ska betalas ut och under hur lång period. Försäkringen kan ändras eller återköpas, helt eller delvis.


Detaljer

Om du skulle avlida innan försäkringstidens slut betalas 101 % av försäkringens värde ut till de förmånstagare du valt.

Det innebär att alla utbetalningar från försäkringen är skattefria, kapitalvinster och utdelningar i fonderna är skattefria, försäkringen belastas med avkastningsskatt och att premierna är inte avdragsgilla.

Läs mer om KapitalFlex här.


Avgifter och villkor

Premieavgift

0 kr

Uttagsavgift

0 kr

Återköpsavgift under år 1

Ej möjligt

Återköpsavgift efter 1 år

0 kr

Fondbytesavgift

0 kr

Försäkringsavgift

360 kr + 0,65 % av fondvärdet/år

Kapitalunderlaget

Summan av försäkringsvärdet i början av året, ökat med hela värdet av premier som betalats in under första halvåret samt hälften av värdet av premierna som betalats in under andra halvåret.

Avkastningsskatt

Beräknas utifrån kapitalunderlag och statslåneränta*

Fondbytesavgift

Enligt respektive fondbolag

Utbetalningar från försäkringen

Skattefria

Kapitalvinster och utdelningar

Skattefria

Premier till kapitalförsäkring

Ej avdragsgilla

Lägsta månadsinsättning

10 000 kr

Lägsta engångsinsättning

10 000 kr

*Avkastningsskatten beräknas utifrån värdet på kontot 1 januari samt de inbetalningar som görs under året. Inbetalningar under årets första hälft beskattas utifrån hela sitt värde, inbetalningar under årets andra hälft beskattas utifrån halva sitt värde. Skattesatsen är kapitalunderlaget multiplicerat med 30 procent av statslåneräntan 30 november föregående år plus 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent.

 

Teckna KapitalFlex

En placering i en Kapitalförsäkring kan i många fall vara skattemässigt fördelaktigt jämfört med annat sparande. Ring Kundservice så får du hjälp med ett skräddarsytt förslag som passar just din situation.