Individuellt pensionssparkonto

2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande. Har du inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har du dock fortsatt möjlighet att pensionsspara med avdragsrätt.

Beställ här


Fördelar och detaljer

Att gå i pension kan vara något att se fram emot, men det gäller att planera och skapa en ekonomisk buffert för att behålla sin levnadsstandard som pensionär.

Till skillnad från en vanlig pensionsförsäkring är IPS ett rent sparande. Du betalar ingen försäkringsavgift, utan allt du sparar går direkt till din egen pension. Du väljer själv hur aktiv du vill vara och hur mycket du vill spara.

Med IPS kan du spara i fonder, aktier, strukturerade produkter, obligationer och andra värdepapper, eller på ett sparkonto. Eller i den kombination du själv väljer. Du gör dina ändringar direkt i internetbanken.

Säkra din ekonomi

Avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort 2016 och utan avdragsrätt blir det viktigt att se över sitt sparande – och hitta nya vägar för att säkra sin ekonomi som pensionär. Att spara på konto eller i värdepapper är två möjliga vägar. En tredje är att amortera på sitt bolån.

Det finns även andra sparlösningar såsom investeringssparkonto och kapitalförsäkring, som bland annat innebär att du inte behöver deklarera för köp och försäljningar och slipper kapitalvinstskatt. Vad som passar just dig bäst kan du få hjälp av en rådgivare att komma fram till om du bokar ett möte.

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller helt saknar pensionsrätt i din anställning kan fortfarande göra avdrag på 35 % av din inkomst.


Ingen kapitalvinstskatt

Alla omplaceringar är befriade från kapitalvinstskatt.
Istället för kapitalvinstskatt beräknas och debiteras en årlig avkastningsskatt, som baseras på värdet av innehavet och den genomsnittliga statslåneräntan.


Minst 150 kronor i månaden

Minsta månadsinsättning för IPS är 150 kronor.


Återbetalningsskydd

Vid eventuellt dödsfall och om förmånstagare saknas så tillfaller kapitalet ditt dödsbo.


Utbetalning

Utbetalning kan ske tidigast från 55 års ålder och pågår under minst fem år. Under tiden du sparar får du ett årsbesked varje år som visar hur utvecklingen i din IPS har varit. Eftersom dina insättningar har varit avdragsgilla, belastas utbetalningarna med inkomstskatt.


Danske Invest Horisont Pension

Om du vill ha hjälp med förvaltningen, så erbjuder Danske Invest fonder som är anpassade för ett pensionssparande.

Läs mer på Danske Invest.

Priser och villkor
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.