Ansökan fritidskredit

 
Vi återkommer till dig med slutgiltigt besked via telefon eller e-post. E-post skickas via en öppen kanal, vilket gör att meddelanden kan läsas av utomstående. Därför uppger vi inte personliga upplysningar såsom personnummer eller dylikt i vår kontakt med dig.

Om du endast vill att vi kontaktar dig via telefon och inte via e-post kan du notera detta i rutan "Övrig information".
 
Övriga frågor
Har du eller någon familjemedlem för närvarande, eller de senaste 18 månaderna, haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation, eller är du känd medarbetare till en sådan person?
Läs mer

Personuppgifter

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska förhållanden

Välj...
Fast anställd
Tillfälligt anställd
Egen företagare
Studerande
Pensionär
 
 
 
Välj...
Villa/Radhus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Annat
 
Välj...
Ensamstående
Sambo
Gift
Änka/änkling
Skild
 
Välj...
0 barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn
5 barn
Fler än fem barn...
 
 
 

Ekonomiska förhållanden medsökande

 
 
 
Välj...
Fast anställd
Tillfälligt anställd
Egen företagare
Studerande
Pensionär
 
 
 
Välj...
Villa/Radhus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Annat
 
Välj...
Ensamstående
Sambo
Gift
Änka/änkling
Skild
 
Välj...
0 barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn
5 barn
Fler än fem barn...
 
 
 

Finansiering

 
 
 
 
 
Välj...
1
2
3
4
5
6
7
 

Objektbeskrivning

 
 
 
 
 

Information om handlaren

 
 
 
 
 

Information för lånelöfte

 
 
 
 

Acceptera villkor

Jag/vi bekräftar att de uppgifter jag/vi har lämnat på denna ansökan är riktiga och fullständiga. Inga andra lån eller andra omständigheter som väsentligt påverkar min/vår ekonomi föreligger.

Jag/vi ger härmed Danske Finans tillstånd att hämta personupplysningar på mig/oss. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Om ytterligare kontroller eller kompletteringar behöver göras hos arbetsgivare ger jag/vi vårt tillstånd för detta.